Základní škola a Mateřská škola       Dolní Olešnice, okres Trutnov

Kritéria přijetí do MŠ

MŠ nabízí 5 volných míst

                                  Přijímány budou děti podle následujících kritérií:

                              1. Děti s trvalým pobytem v katastru Dolní Olešnice

                              2. Děti v povinném předškolním roce vzdělávání

                              3. Věk dítěte