Ceník, platby

Ceník stravy 

platný od 1.9.2021

celodenní strava MŠ

do 6 let          37 Kč/ měsíc

                       do 7 let        39 Kč/ měsíc 

 

Obědy ZŠ 

     7-10 let         27 Kč/ měsíc

     11-14 let         29 Kč/ měsíc

Měsíční zálohy

od 1.9.2021

Celodenní stravné MŠ:            740 Kč/ měsíc

Obědy ZŠ 1.-4. roč. :                 540 Kč/ měsíc

Obědy ZŠ 5. roč.:                      580 Kč/ měsíc

           Zálohové platby      

  za stravné jsou splatné do 15. dne příslušného kalendářního měsíce na účet 

MONETA Money Bank 

    207877790/0600.

Při platbě uvádějte:

  • variabilní symbol (VS) rodné číslo dítěte bez lomítka
  • specifický symbol (SS) 1


Platba v hotovosti

u vedoucí školního stravování paní Markéty Militké.

Odhlašování stravy

Odhlašování obědů na daný 

den nejpozději do 7.30 hod ráno.

Odhlašování je možné

  • ústně (zaměstnancům MŠ)
  • zápisem do knihy odhlášených v MŠ nebo
  • telefonicky na čísle 724 893 646 (vedoucí ŠJ Markéta Militká).

Pouze první den nemoci dítěte/ žáka může zákonný zástupce po dohodě vyzvednout stravu od 11.00 hodin do 11.20 hodin do vlastních nádob ve školní jídelně.

Za neodhlášenou stravu a neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada. To se týká i odpolední svačiny v mateřské škole. Zbylé porce jsou rozdány dětem nebo zlikvidovány.