Vzdělávání s úsměvem


Kalendář akcí ŠD na školní rok. 2020/21

Termín konání           Název akce                                                                                                           Cílová skupina

Září                     Vítání občánků Horní Olešnice                                                    Žáci ŠD, veřejnost

                           1. Výprava za poznáním - Horní Olešnice                                    Žáci ŠD 

Říjen                   Brigáda - zazimování školního arboreta s opékáním vuřtů         Žáci ŠD, rodiče,                                                                                                                                        veřejnost

                           Drakiáda na Mosteckém kopci                                                    Žáci ŠD, rodiče,                                                                                                                                          veřejnost

                           2. Výprava za poznáním - Kaplička                                             Žáci ŠD

Listopad             Vázání adventních věnců                                                             Žáci ŠD, rodiče,                                                                                                                                          veřejnost

Prosinec             Mikulášská besídka                                                                      Žáci ŠD

                            Rozsvícení vánočního stromku DO                                             Žáci ŠD, děti MŠ                                                                                                                                        rodiče, veřejnost

                            Vánoční besídka                                                                           Žáci ŠD, rodiče,                                                                                                                                         veřejnost

Leden                  Ledové odpoledne - stavby ze sněhu                                        Žáci ŠD

                            Sportovní odpoledne - závody v bobování a sáňkování            Žáci ŠD

Únor                     Karneval                                                                                       Žáci ŠD

Březen                 Velikonoční dílna - Pletení pomlázek, velikonoční dekorace    Žáci ŠD, rodiče,                                                                                                                                        veřejnost

Duben 30. 4.        Čarodějnické odpoledne                                                           Žáci ŠD rodiče,                                                                                                                                          veřejnost

Květen                  Vítání občánků HO                                                                    Žáci ŠD, veřejnost

Červen                  Zahradní hraní - loučení se školáky.                                         Žáci ŠD, děti MŠ,                                                                                                                                        rodiče, veřejnost.

Zpracovala: Bc. Lenka Dymáková, vychovatelka


Přehled tématických bloků  

Tématický blok: "Barevný podzim"

září

Vítáme prvňáčky - zaměření na individuální přístup, adaptační procesy, organizační a režimové činnosti.

Naše škola, družina, jídelna - adaptační období, rozšiřování pravidel, seznamování s prostory, zaměstnanci...

Vzpomínáme na prázdniny - činnosti spojené tématem letních zážitků.

Podzim ve školní zahradě - pracovní činnosti v závislosti na počasí.

Není houba jako houba - Výzdoba prostor, lesní témata.

říjen

Moje obec - vycházky do okolí, literatura, návštěvy.

Jsem Čech a žiji v Čechách - vlastenectví, státní svátky, hymna, státní znak...

Podzim v přírodě - pozorování změn, výtvarné činnosti, sběr přírodních materiálů,

Strom - král přírody - ekologický systém les

listopad

Bramborový týden - činnosti spojené tématem, pracovní dílny, vaření...

Barevný týden - míchání barev, kombinace, pozorování, pokusy...

Příroda se chystá na zimu - , péče o zvěř, krmelce, krmítka, výtvarné činnosti

Advent začíná - tradice a zvyky, křesťanství - kořeny- moderní doba

Tématický blok "Bílá zima"

prosinec

Mikulášská nadílka - tradice a zvyky Barbora, Mikuláš

Advent - čas příprav - výzdoba prostor, příprava oslav...

Vánoce jsou za dveřmi. - výroba dárků, přípravy oslav, tradice

Čas Vánoční - oslavy, nadílky...

leden

Nový rok - činnosti spojené se zahájením roku, vzpomínky na vánoce a prázdniny

Zvířata v zimě - stopy, krmení, přezimování...

Za polárním kruhem - témata severských zemí, rozdíly života, biotopy, činnosti, zvířata...

Zimní sporty. - závislosti na počasí sportovní aktivity, pobyty venku, stavby ze sněhu...

únor

Voda, dárkyně života - pokusy se sněhem a leden, skupenství vody, biotopy...

Masopust. - tradice a zvyky, pracovní a výtvarné činnosti související s masopustem

Zdravý životní styl. - sport, spánek, výživa, emoce, denní režim, plánování

Tématický blok "Rozkvetlé jaro"

březen

Měsíc knihy. - návštěva knihovny, výroba vlastní knihy, žánry...

MDŽ - Týden s písničkou - činnosti související s přípravou oslavy MDŽ, hudební nástroje..

Jaro už je za dveřmi - pozorování přírody, výzdoba prostor, výtvarné činnosti

Mláďata patří k jaru - zvířata jejich život, péče o ně...

duben

Velikonoce - svátky jara - činnosti spojené s přípravou na oslavu Velikonoc

Den země - ekologie - účast na ekologických akcích, čištění obce, okolí školy, třídění odpadu, environmentální otázky.

Chodci v silničním provozu - pravidla silničního provozu pro chodce, pohyb za snížené viditelnosti, ochranné pomůcky.

Čarodějnice - tradice a zvyky, činnosti spojené s přípravou oslav pálení čarodějnic.

květen

Jarní květiny na louce a v zahradě - poznávání bylin, pozorování přírody, práce v zahradě...

Den matek - svátek - příprava oslav svátku matek

Cyklista v dopravním provozu - pravidla silničního provozu pro cyklisty, dopravní značky, ochranné pomůcky, výbava kola

První pomoc - zdravověda - integrovaný záchranný systém, první pomoc

Domácnost - pomáhám a pracuji - domácí práce, co kdo vykonává, plán prací, nácvik činností

Tématický blok "Veselé léto"

červen

Den Dětí - indiánské léto - příprava oslav Dne dětí.

Povolání, zaměstnání, profese - profese rodičů, čím chci být, náročnost povolání, materiál, pomůcky, oslava dne otců.

Týden ve světě zvířat - exotická zvířata, cestujeme prstem po mapě, chystáme se na dovolené...

Loučíme se se školním rokem - úklid prostor školy a ŠD, třídění pomůcek, materiálů, příprava školních akcí.