Přehled tématických bloků

Tématický blok: "Barevný podzim"

září

Vítáme prvňáčky - zaměření na individuální přístup, adaptační procesy, organizační a režimové činnosti.

Naše škola, družina, jídelna - adaptační období, rozšiřování pravidel, seznamování s prostory, zaměstnanci...

Vzpomínáme na prázdniny - činnosti spojené tématem letních zážitků.

Podzim ve školní zahradě - pracovní činnosti v závislosti na počasí.

Není houba jako houba - Výzdoba prostor, lesní témata.

říjen

Moje obec - vycházky do okolí, literatura, návštěvy.

Jsem Čech a žiji v Čechách - vlastenectví, státní svátky, hymna, státní znak...

Podzim v přírodě - pozorování změn, výtvarné činnosti, sběr přírodních materiálů,

Strom - král přírody - ekologický systém les

listopad

Bramborový týden - činnosti spojené tématem, pracovní dílny, vaření...

Barevný týden - míchání barev, kombinace, pozorování, pokusy...

Příroda se chystá na zimu - , péče o zvěř, krmelce, krmítka, výtvarné činnosti

Advent začíná - tradice a zvyky, křesťanství - kořeny- moderní doba

Tématický blok "Bílá zima"

prosinec

Mikulášská nadílka - tradice a zvyky Barbora, Mikuláš

Advent - čas příprav - výzdoba prostor, příprava oslav...

Vánoce jsou za dveřmi. - výroba dárků, přípravy oslav, tradice

Čas Vánoční - oslavy, nadílky...

leden

Nový rok - činnosti spojené se zahájením roku, vzpomínky na vánoce a prázdniny

Zvířata v zimě - stopy, krmení, přezimování...

Za polárním kruhem - témata severských zemí, rozdíly života, biotopy, činnosti, zvířata...

Zimní sporty. - závislosti na počasí sportovní aktivity, pobyty venku, stavby ze sněhu...

únor

Voda, dárkyně života - pokusy se sněhem a leden, skupenství vody, biotopy...

Masopust. - tradice a zvyky, pracovní a výtvarné činnosti související s masopustem

Zdravý životní styl. - sport, spánek, výživa, emoce, denní režim, plánování

Tématický blok "Rozkvetlé jaro"

březen

Měsíc knihy. - návštěva knihovny, výroba vlastní knihy, žánry...

MDŽ - Týden s písničkou - činnosti související s přípravou oslavy MDŽ, hudební nástroje..

Jaro už je za dveřmi - pozorování přírody, výzdoba prostor, výtvarné činnosti

Mláďata patří k jaru - zvířata jejich život, péče o ně...

duben

Velikonoce - svátky jara - činnosti spojené s přípravou na oslavu Velikonoc

Den země - ekologie - účast na ekologických akcích, čištění obce, okolí školy, třídění odpadu, environmentální otázky.

Chodci v silničním provozu - pravidla silničního provozu pro chodce, pohyb za snížené viditelnosti, ochranné pomůcky.

Čarodějnice - tradice a zvyky, činnosti spojené s přípravou oslav pálení čarodějnic.

květen

Jarní květiny na louce a v zahradě - poznávání bylin, pozorování přírody, práce v zahradě...

Den matek - svátek - příprava oslav svátku matek

Cyklista v dopravním provozu - pravidla silničního provozu pro cyklisty, dopravní značky, ochranné pomůcky, výbava kola

První pomoc - zdravověda - integrovaný záchranný systém, první pomoc

Domácnost - pomáhám a pracuji - domácí práce, co kdo vykonává, plán prací, nácvik činností

Tématický blok "Veselé léto"

červen

Den Dětí - indiánské léto - příprava oslav Dne dětí.

Povolání, zaměstnání, profese - profese rodičů, čím chci být, náročnost povolání, materiál, pomůcky, oslava dne otců.

Týden ve světě zvířat - exotická zvířata, cestujeme prstem po mapě, chystáme se na dovolené...

Loučíme se se školním rokem - úklid prostor školy a ŠD, třídění pomůcek, materiálů, příprava školních akcí.Vložte svůj text...