Fotogalerie

Fotogalerie ZŠ


. V úterý  18. 2. jsme vyrazili na dlouhou cestu do Kutné Hory, kde nás čekal celodenní program na interaktivní výstavě Jiřího Trnky ve středočeské galerii. Den uběhl jako voda a informací a zážitků bylo nespočetně, od architektury přes umění až k zábavě.


6. 2. 2020, Bratři Čapkové - 1., 2. a 4. ročník. Městská knihovna Hostinné.

9. ledna 2020. Plavecký kurz zahájen. Čeká nás mnoho sportovních zážitků v Nové Pace.


Naši malí výtvarníci. Radost pohledět.


Trutnov - Vánoční výstava a výstava Hrady a zámky Trutnovska v místním muzeu.  Nádherně strávený předvánoční den, včetně návštěvy vánočního trhu na náměstí.


V úterý 15. 10. se les směrem na Poštovní dvůr proměnil ve sportovní areál, kde žáci absolvovali tradiční podzimní orientační běh. Fotografie jsou ze středy 16. 10, kdy proběhlo slavnostní vyhodnocení ve dvou kategoriích. V první kategorii soutěžili smíšené dvojice žáků 1. a 5. ročníku. V druhé kategorii bojovali žáci 2., 3. a 4. ročníku. Všem vítězům gratulujeme.


Ve středu 25. 9. proběhl interaktivní  výukový program KOMENSKÝ  2020 - výročí úmrtí /350 let/ "učitele národů" s lektorkou Ing. Karlou Mihatschovou.


V pátek 6. září jsme ukončili adaptační týden s pohádkou O Červené Karkulce v městském parku v Hostinném, kterou pro nás připravilo DDM ZUŠ Hostinné. Žáci si prošli stanoviště, kde si nejen zopakovali příběh o Karkulce ale dověděli se o nebezpečích, která nám hrozí v kontaktu s cizími lidmi,  při pobytu v lese a v krizových situacích.


Slavnostní zahájení školního roku proběhlo 2. 9. 2019. Po projevech pana ředitele a paní starostky následovalo vystoupení dětí z MŠ a poté jsme uvítali zpět ve škole žáky 2. až 5. ročníku. Na závěr přišli na řadu ti nejmenší- naši prvňáčci. Popřejme všem žákům, rodičům i pedagogům úspěšný nový školní rok 2019-20.


Slavnostní předávání vysvědčení 28. června 2019. Za celoroční práci si děti zaslouží nejen pěkné vysvědčení ale i odpočinek. Přejeme jim i jejich rodičům krásné léto a spoustu krásných společných zážitků.


Každoroční "Zahradní hraní" jsme letos pojali trochu vážněji. Chtěli jsme poukázat na alarmující ekologickou situaci ve světě. A protože začínat se má od sebe, nanosili jsme do školy vytříděné PET lahve a v hodinách výtvarné a pracovní výchovy a ve školní družině, jsme z nich vyrobili vše na naše závěrečné PET hraní - výzdobu i disciplíny. Veliké vedro neodradilo spoustu rodičů a dětí a všechny stanoviště si vyzkoušeli. Paní starostka je poté za jejich úsilí odměnila dárkem.


Školní výlet do Prahy se opravdu vydařil. Našlapali jsme spoustu kilometrů, prohlédli si Vyšehrad, nořili se tmou a zazpívali si v Kasematech, hledali náhrobky slavných, navštívili spoustu dalších míst a vyhlídek. Jako překvapení jsme měli výlet parníkem po Vltavě. Večer utrmácení, ale plní zážitků, jsme se v pořádku vrátili domů.


21. května jsme vyrazili za kulturou a historií do Kuksu. Výukový den začínal prohlídkou hospitalu Kuks. Následovala přírodověda v bylinné zahradě s poznáváním rostlin. Poté jsme se přesunuli do otevřeného divadla, kde jsme shlédli divadelní představení Princ Bajaja, po kterém následoval výklad o době středověku, způsobu života, stravování, oblékání, chovu atd. Celý den, nám přálo krásné počasí a tak jsme si den na Kuksu opravdu užili.


25. dubna jsme se již tradičně zúčastnili výukového programu pořádaného Gymnáziem Hostinné, k příležitosti Dne Země. Dotkli jsme se mnoha ekologických témat a během dne vyzkoušeli několik zajímavých činností. Přímo v přírodě jsme zkoumali barviva, která obsahuje kopřiva, zvažovali argumenty podnikatelů a ekologů, dověděli se mnoho o lesních hlodavcích, rozpoznávali pravý včelí med od falšovaného, prozkoumali dřevo napadené kůrovcem a mnoho dalšího. Za výborně připravený program mnohokrát děkujeme.


17. dubna jsme na tom s proudem nebyli lépe a tak jsme se jeli vzdělávat do Hostinného. V DDM jsme si vyzkoušeli práci s keramickou hlínou, připraven byl též výukový program z dopravní výchovy. Po obědě v jídelně gymnázia nás čekala práce s mapou a orientace ve městě s vyhledáváním historických zajímavostí.


16. dubna nám byla ve škole nahlášena odstávka elektrického proudu a tak jsme toho využili a navázali na výukové téma "Naši spisovatelé" a vydali se do Miletína za K. J. Erbenem. Prohlédli jsme si nejen jeho rodný dům, ale i miletínské muzeum ochotnického divadla. Poté jsme si zamlsali a vyrobili si vlastní hořickou trubičku a nakonec jsme se prošli naučnou stezkou.


Za kulturou jsme se vydali 11. dubna do Nové Paky. Po shlédnutí divadelního představení Čert a Káča, jsme navštívili výstavu obrazů v místním kulturním domě. Většina žáků byla na takovéto výstavě poprvé v životě. Po prohlídce a krátkém výkladu si každý žák vybral obraz, který ho nejvíce oslovil a poté vysvětlil spolužákům, co jej na něm zaujalo a proč. Bylo to zajímavé a poutavé dopoledne plné zážitků.


Plavecký výcvik je u konce. Nejen, že umíme téměř všichni plavat, ale jsme i otužilí a nebojácní. A nejlepší z nás byli oceněni. Děkujeme novopackému bazénu a jeho zaměstnancům za profesionální výuku a spoustu veselých zážitků. 


Dnes celorepublikově tolik diskutované školní stravování vám dnes ukážeme ve fotografiích. Takto to vypadá na naší škole. Posuďte, není to k nakousnutí. Naše "zdravé školní jídelně" dáváme prostě za 1. 


Plavecký výcvik v bazénu v Nové Pace. Po loňských velmi dobrých zkušenostech se opět každý čtvrtek vydáváme otužovat a zdokonalovat v plaveckých dovednostech. Nejen plavecká průprava a výcvik ale i vířivka, sauna nebo dětský tobogán dělají z těchto hodin tělesné výchovy úžasnou zábavu.


Projektový den ve Vrchlabí. Pan Bílek z KRNAPu nás zavedl do jelení obory, pozorovat tyto majestátní zvířata. Během výpravy jsme se dověděli mnoho informací o životě a chovu těchto zvířat v Krkonoších. Výukový program pokračoval ve středisku environmentální výchovy KRTEK projekcí a výkladem. Na závěr jsme si ohmatali nejen různá paroží ale i kožešiny krkonošských dravců.


I u nás ve škole se slaví Vánoce. Nejen besídkou pro rodiče ale i spoustou malých režimových okamžiků. Nadělování dárků z pod vánočního stromečku s kamarády patří po programu pro rodiče k těm nejoblíbenějším.


Výstava betlémů v Nové Pace 14. 12 2018.  Výukový program o historii vánočních betlémů s pracovním listem a pátráním po odpovědích. Jako poděkování jsme si na závěr všichni společně zazpívali několik vánočních koled.


14. 12. 2018 - Exkurze ve Střední škole gastronomie a služeb v Nové Pace, která pořádala vánoční výstavu s podtématem stoletého výročí naší republiky. Nádherné práce žáků školy korunoval program se zpěvem vánočních koled, módní přehlídkou, barmanskou show a spoustou dalších vystoupení.


Předvánoční exkurze ve firmě HAN v Jičíně na výrobu vánočních ozdob. Nejdříve nás milé průvodkyně seznámily s ruční výrobou ozdob, od foukání skla až po zdobení. Poté jsme si vyzkoušeli ozdobit každý svou vlastní vánoční ozdobu v dílničce. A nakonec jsme navštívili firemní prodejnu vánočních ozdob, kde jsme nakoupili mnoho vánočních překvapení.


Tradiční akce školní družiny. Vázání adventních věnců před první adventní nedělí. Všechny maminky, které mezi nás přišly, si odnášely nejen krásný věnec ale i nádherný úsměv. A to je pro děti i nás největší odměnou.


Na čističce odpadních vod jsme si prohlédli proces čištění kanalizační vody. Odborný výklad zaměstnanců ČOV žákům přebíjel nejsilnější smyslový vjem, zápach. Přesto, jsme se dověděli spoustu zajímavého a odnesli si i několik dobrých rad do budoucna.


U příležitosti 100 let republiky jsme navštívili naše hlavní město. Na fotografiích si prohlédněte, že jsme toho stihli prohlédnout opravdu hodně ale zdaleka to není vše, co bychom chtěli vidět. A tak se budeme těšit na další naučný výlet do Prahy.


Připomenutí 100 let od vyhlášení republiky - 1. díl: " Staleté kořeny" s lektorkou Ing. Karlou Mihatschovou.


Vyhlášení vítězů orientačního běhu.


Projektový den v Hostinném - Mravenci. Pohádka o Zlatovlásce v parku a mravenčí stezka.


Jičín - město pohádky.


Ze zahájení školního roku 2018 / 2019


Předávání vysvědčení. Hurá na prázdniny!


Zahradní hraní 28. 6. 2018


Dopravní výchova pro 3. - 5. ročník v Hostinném v DDM.


Školní výlet na Ostaš, do Muzea papírových modelů a muzea Merkuru.


Jaro ve školní zahradě.


Naše umělecká díla.


Čarodějnický 30.duben ve škole.


V Pátek 23. března jsme se vydali do Vrchlabí, kde jsme navštívili výukový program o obojživelnících v netradičním výukovém centru environmentální výchovy  v KRNAPu. Po přednášce s projekcí jsme si dali soutěž nejen v poznávání žab podle očních zornic ale také podle jejich hlasů. Závěrem jsme si mohli obojživelníky prohlédnout a vzít do ruky např. mloka skvrnitého nebo čolka.

Plavecký výcvik máme za sebou. Poslední lekcí dne 22. března jsme plaveckými závody zakončili výuku plavání v bazénu v Nové Pace. Na fotografiích jsou vítězové jednotlivých družstev a paní plavčice, kterým posíláme velké díky za trpělivost a skvělé tři měsíce.

První pololetí školního roku 2017/18 máme za sebou. Hodnocení pololetní práce děti přebraly ve čtvrtek 1. 2. 2018. Přejme jim, ať se v druhém pololetí daří neméně.


Od ledna jezdíme na plavecký kurz do bazénu v Nové Pace. Prostředí moderního sportovního areálu, bazénu s vířivkou, skluzavkou a parní saunou nadchlo plavce i neplavce. Žáci se při každé lekci snaží a po nácviku plaveckých dovedností a plavání si všech vymožeností s nadšením užívají.


Zimní radovánky na sněhu. Konečně nám napadlo a tak můžeme s družinou užívat bobování , koulování a stavění.  Otužování při pobytu venku je nejpřirozenější a nejzdravější formou podpory zdraví.


Hudební muzicírování v ZŠ

v úterý 19. 12. jsme se zúčastnili krásného hudebního vystoupení v základní škole zaměřené na orientální hudbu. Byly nám představeny velmi zajímavé hudební nástroje, na které si děti mohly vyzkoušet zahrát a to sklidilo velký úspěch.


Skupinová práce při hodině VV - "Paní podzimu".


Čtvrtek 19. října byl pro nás sportovním dnem. V lesích Dolní Olešnice jsme absolvovali náš nultý ročník "Orientačního běhu". S napětím i očekáváním jsme vyrazili v 9 hodin na start. Po slavnostní přísaze a organizačních záležitostech vyrazili na trať první závodníci. Závod zdolalo celkem 12 smíšených dvojic. V cíli se pak, po náročném běhu, opékalo a sdělovaly se zážitky ze závodu. A protože se celá akce velmi zdařila a nikdo se neztratil, rozhodli jsme se tuto akci tradičně opakovat každý podzim. Vítězové jsou na poslední fotografii (zleva): Kateřina Brožová, Matyáš Krafek, Josef Nosek a Vojtěch Štiller, dále Viktorie Čapková a Matyáš Mazálek (bez fotografie). Sportu zdar!


Škola už je v plném proudu. 


I  letošní školní rok jsme zahájili společným výletem s mateřskou školou do Jičína - města pohádky. I když se nám ho deštivé počasí pokoušelo zkazit, užili jsme si báječný den s kamarády a odnesli si spoustu zážitků.


Zahájení školního roku 2017-18 proběhlo na naší škole 4. září 2017 v prostorách tělocvičny. Přivítali jsme nejen nové prvňáčky ale i nové zaměstnance školy. Děti z MŠ a žáci 3.- 5. ročníku nám pro zpestření připravili krátké vystoupení a pak již čekal první úkol pro naše nové prvňáčky. Poprvé  zasednout do školní lavice a odpověď na otázku, kterou jim položili naši nejstarší žáci. Popřejme všem mnoho úspěchu v novém školním roce.30. června slavnostní předávání vysvědčení a loučení s paní učitelkou Jiřinou Maglenovou. Děkujeme.

Krásné prázdniny a krásné léto všem.


Školní výlet 29. června do Šťastné země nám znepříjemnil vytrvalý déšť. I když to ráno vypadalo, že se počasí umoudří, museli jsme se po dvouch hodinách uchýlit k náhradnímu plánu a jeli si zbytek dne užít do Muzea her v Jičíně. Pomocí papírové trubičky jsme prozkoumávali a objevovali tajemství jednotlivých výstavních sálů, pátrali po letopočtech, rozfoukávali model sluneční soustavy, prokreslovali starobylé mince nebo si vyzkoušeli historické kostýmy. A tak se nakonec i tento pošmourný den vydařil.


Závěrečné ZAHRADNÍ HRANÍ s rodiči i dětmi se konalo na oslavu konce školního roku 2016/17 dne 28. června. Odpoledne plné zábavy se vydařilo báječně. A tak jen zmínku o programu: vystoupení dětiček z MŠ i z obou tříd ZŠ. Světelná show, škola žonglování, rozloučení s absolventy, zábavná herní stanoviště - paučina, slepecká stezka, bříza básníků a mnoho dalších. Společné hry - Kubb, přehazovaná. Občerstvení, výstava výtvarných prací a tak dále. To vše v dobré pohodě a za přejícího počasí nám otevřelo vrátka k prázdninám. 


Výtvarný wokrshop s akademickou malířkou Věrou Hörstovou proběhl na naší krásné školní zahradě 20. června. Téma "Léto a prázdniny" nám přímo svítilo z oblohy. Výsledné výtvarné práce jednotlivých skupin byly k vidění na závěrečné školní slavnosti. 


Folklórní festival Nová Paka - čtvrtek 15. června. Zcela ojedinělý zážitek při shlédnutí folklórních souborů z Maďarska, Indie, Kanady, Gruzie a dalších zemí. Celkem 9 vystoupení, v typických národních krojích za tonů národních písní, nechalo v dětech neobyčejné zážitky, které ztvárnily i ve svých školních pracích.


V pondělí 5. června se sešli žáci 1. a 2. ročníku se svými rodiči a prarodiči, zástupci obce i pedagogy v Hostinném ve Františkánském klášteře na SLAVNOSTECH SLABIKÁŘE. Akci pro naše nové malé čtenáře připravila paní učitelka Maglenová ve spolupráci s městskou knihovnou. Po krátkém kulturním programu si žáci vylosovali lístečky s názvem knihy, tu si vyhledali a poté z ní předčítali, aby osvědčili své čtenářské schopnosti. Závěrem byli všichni, po složení slavnostního slibu, pasováni na čtenáře. Celou akci zakončilo milé předávání dárků - pamětních knih od rodičů. I my se přidáváme ke gratulaci a přejeme nejen našim novým čtenářům mnoho krásných chvil nad literaturou.


Od 16.května již dobře víme, jak se evakuovat ze školy, jak uvázat ambulantní uzel či jak se zachovat, když začne hořet. Dopoledne s Kristýnou- dobrovolnou hasičkou bylo nejen poučné ale i veselé a trochu mokré.

Kdo z nás držel na ruce opravdového orla? Nám se to podařilo při ukázce výcviku dravců a přednášce o jejich životě a prospěšnosti v přírodě i pro člověka na naší školní zahradě, jednoho krásného květnového dopoledne.

Dopravní výchova v Hostinném v parku. Procvičili jsme si zdravovědu, značky, jízdu zručnosti i jízdu v křižovatkách.

Ve čtvrtek 20. 4. 2017 jsme se na pozvání Gymnázia Hostinné, zúčastnili akce Den Země. V 8:00 hodin ráno jsme se již v lese učili poznávat šelmy žíjící v našich lesích. A hned poté jsme dokázali, že kdejaká rostlina nám není cizí a známe její rodové i druhové jméno. Dověděli se něco z historie zemědělství v Krkonoších. Naučili jsme se třídit odpad, dověděli se něco o našich nejlepších skokanech a také jak se žije pod povrchem země. Dále jsme poznávali zvířata podle jejich hlasů a nakonec nám p. Materna vysvětlil jak datel léčí les a proč. Nádherně připravené dopoledne v přírodě nám nezkazilo ani velmi chladné počasí a v jeho závěru jsme složili veselou rýmovanou zdravici, se kterou jsme se se Dnem Země a Hostinným rozloučili.

Exkurze v Jilemnici měla dvě části. V první jsme si společně prohlédli prostory a historické zařízení zámku. V druhé části jsme pak navštívili výstavy. Madší děti výstavu knih a ilustrací paní Heleny Zmatlíkové, starší děti navštívily expozici věnovanou historii lyžování v Čechách.