Mateřská škola

O mateřské škole


Něco o nás ...

Jsme mateřská škola v Dolní Olešnici. Naše vesnička se nachází na severovýchodě České republiky, v okrese Trutnov, v Královéhradeckém kraji. Žije tu okolo 400 obyvatel. Obec je umístěna v nadmořské výšce 346 metrů a od krajského města Hradce Králové je vzdálená asi 40 kilometrů.

Naše mateřská škola je smíšená a jednotřídní. Dle záznamů funguje od roku 1962. Dříve zde byl jen útulek pro děti zaměstnanců zdejšího Jednotného zemědělského družstva. Budova je typ rodinného domku. V roce 1973 - 74 byla provedena přístavba zadní části a školní jídelny. Mateřská škola je spojená se základní školou s názvem Základní a Mateřská škola, Dolní Olešnice. Škola je institucí určenou pro vzdělávání a výchovu dětí předškolního věku s celodenní péčí zpravidla pro děti od 2 do 6 let, včetně dětí s odkladem školní docházky. Kapacita mateřské školy je 22 dětí. Rodičům a jejich dětem jsme k dispozici od 6: 30 do 15: 30 hodin. Snahou všech zaměstnanců je vytvořit příjemné místo, které doplňuje rodinnou péči a kde se děti mohou vzdělávat a hrát si. V budově MŠ se nachází dvě herny. Jedna slouží k edukativní činnosti, druhá je multifunkční a používáme ji na spaní, ale je zde umístěna také interaktivní tabule. Dále se ve škole nachází šatna, umývárna, jídelna, kuchyň, sklep a půda. Avšak místem, kde děti nejraději tráví svůj čas, je zahrada. Děti se tu mohou věnovat spontánní činnosti jako je houpání, skákání, běhání, hry na pískovišti, hrám v domečku atd. Zde jsme za pomoci rodičů postavili i zeleninový záhon, kde se každé dítě stará o své políčko. Často chodíme do blízkého lesa, procházíme se kolem potůčku.

Nabízíme velmi pestrý jídelníček s důrazem na kvalitu a výbornou chuť. Naše mateřská škola je zapojena do projektu Zdravá školní jídelna. Kuchařky jsou profesionálky a připravují jídla z čerstvých produktů.

Personál se skládá ze dvou pedagogických pracovnic, které respektují jednotlivé vývojové etapy dítěte, ale dbají také na dobré vztahy s rodiči. Učitelky nabízí dětem zajímavé a podnětné prostředí a usilují o to, aby se zde cítily bezpečně, radostně a spokojeně. 

Pozornost věnovaná dětem je osobní, individuální a respektuje rytmus každého z nich. Doufáme, že se u nás děti cítí vítány, milovány a podporovány.