Mateřská škola

Informace pro rodiče


POZOR ZMĚNA   Zápisu do 1.r. základní školy pro rok 2020-2021


Podle pokynů MŠMT

Datum a čas konání: Od 8.4. 2020 do 14.4. 2020 do 17.00 hodin

Žádost zákonní zástupci vhazují do poštovní schránky na budově ZŠ

Žádost o přijetí je k dispozici v šatně jídelny ZŠ v budově MŠ, na webu ZŠ,na obci nebo každý den od 9.00-11.00hod. u ředitele ZŠ ve škole.

Žádost o přijetí podávají zákonní zástupci dětí, které k 31.8.2020 dovrší 6.rok věku a zákonní zástupci dětí, které měly odklad.


Žádost mohou podat také zákonní zástupci dětí, které dovrší 6.r. věku v době do

30. 6. 2021. K žádosti je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení

a odborného lékaře.

V případě žádosti o odklad povinné školní docházky, zákonní zástupci 

podají žádost o odklad s doporučením školského poradenského zařízení a dětského lékaře.


V Dolní Olešnici 30.3.2020                  ředitel ZŠ a MŠ           Mgr.Karel Hovorka
 Uzavření mateřské školy. Vzhledem k vývoji pandemie v ČR a navrhovaným preventivním opatřením vlády, rozhodl zřizovatel a ředitel školy o uzavření mateřské školy od středy 18.3.2020 . O zahájení provozu budou rodiče včas informováni.


V pátek 7.2. budou mít děti v MŠ Karneval. Přiveďte děti v maskách. Děkujeme :-)


ŘEDITELSKÉ VOLNO - PÁTEK 31.1.2020 / Technické práce v budově MŠ /

Dne 5.12. bude fotografování. Opět s vánoční tématikou a proto prosíme rodiče 

o slavnostnější oblečení. Děkujeme

Uzavření mateřské školy

Pondělí - 28.10. STÁTNÍ SVÁTEK

Úterý a středa - 29. a 30.10.2019 - ŘEDITELSKÉ VOLNO / vysoká nemocnost dětí a personálu/


Schůzka rodičů dětí mateřské školy se zaměstnankyněmi MŠ a vedením školy dne 9.9.2019 v 15.00 hodin.

Vážení rodiče, zveme vás na schůzku se zaměstnankyněmi  MŠ a vedením školy. Setkání se uskuteční v jídelně MŠ. Program :  1. Nový Školský vzdělávací program MŠ

                                         2. Školní řád

                                         3. Provoz kuchyně a jídelny

                                         4. Různé  

                                                             


Dne 11.7. bude MŠ uzavřena z důvodu přerušení dodávky elektrického proudu.

Provoz MŠ.

Ukončení provozu 12.7.2019. Nástup zaměstnanců 12.8.2019. Otevření MŠ 19.8.2019


Ve středu 26.6. proběhne na školní zahradě již tradičně " ZAHRADNÍ HRANÍ ". Zveme všechny rodiče na loučení s předškoláky, písničky co se pro vás naučili děti a přivítání prázdnin. Tímto také žádáme rodiče o přípravu malého občerstvení


Na 7.6. 2019 je pro děti přichystán celodenní výlet do Ratibořic na  " Výpravu za babičkou Boženy Němcové ". Na děti čeká bohatý doprovodný program. Přichystejte dětem jídlo a pití na celý den, pláštěnku a pohodlné oblečení.

 Sultán i Tyrl už se těší :-)))


Dne 3.6. přijede pan fotograf a udělá krásné fotky jako vzpomínku na tento rok :-)


Milá maminko, milý tatínku, babičko i dědečku, 

rádi bychom vás pozvali na besídku, která se bude konat 30.5. 2019 od 15:00 u nás v mateřské škole. Přijďte si poslechnou spoustu písniček co se pro vás děti naučily.


ŘEITELSKÉ VOLNO DNE / UZAVŘENÍ MŠ / 31.5.2019   Z DŮVODU PŘERUŠENÍ DODÁVKY EL.PROUDU.

Ukončení zápisu do MŠ v Dolní Olešnici. Po dodání všech potřebných dokumentů ředitel školy rozhodl takto: žadatel s kódem č. 1901 - přijat, 1902 - přijat, 1903 - nepřijat, 1904 - přijat.


Zápis do mateřské školy pro školní rok 2019– 2020

Zápis do mateřské školy se koná 10. května v budově mateřské školy v době od 14.00 do 16.00 hodin.

Rodiče si vezmou s sebou: Vyplněnou žádost o přijetí s potvrzením od lékaře, rodný list dítěte, občanský průkaz.

(Žádost o přijetí s potvrzením od lékaře, je k dispozici v MŠ, ZŠ nebo ke stažení na stránkách mateřské školy.)

 

 

V případě většího počtu zájemců než je kapacita MŠ platí kritéria:

1. Bydliště rodiny ve spádové oblasti obce Dolní Olešnice, Horní Olešnice

2. Dítě je ve věku předškoláka

3. Uchazeč o místo má sourozence v MŠ nebo v ZŠ Dolní Olešnice

4. Oba rodiče jsou zaměstnáni

Dolní Olešnice                                                     Mgr. Karel Hovorka

11.4.2019                                                               ředitel školy               

 

 


 

 

 

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

    ve dnech 16. a 17. dubna 2019


V těchto dnech dojde k celodennímu          

     přerušení dodávky el. proudu.

  

Dolní Olešnice                                                                   Mgr. Karel Hovorka

10.4.2019                                                                                ředitel ZŠ a MŠ

 


Prosíme rodiče, aby nezapomněli, že 3.1.2019 začínají děti opět jezdit na plavání.

Děti které do bazénu loni nejezdili budou potřebovat koupací čepici, kterou jsme objednávali přímo u zřizovatele bazénu. Částku 40,-Kč prosím zaplaťte u paní učitelek. Děti, které čepici z loňského roku už nemají musí také dokoupit. Do batůžku dětem zabalte plavky, ručník a sprchový gel. Dále dětem do batůžku dejte malou svačinku a pití. 

Vánoční zpívání - z technických důvodů přeloženo do budovy MŠ na 18.12.2018

Advent za rohem, Vánoce již klepou na dveře. Učíme se na besídku.

Jedlička:

Roste roste jedlička, loni byla maličká.

Dlouhé větve natahuje, do mraků se natahuje.

V pokoji nám zavoní, až Vánoce zazvoní.

Andělíček:

Už se těším andílku na vánoční nadílku.

Chci být hodný moc a moc, vydržím to do Vánoc.

A potom zas malinko, začnu zlobit maminko.

Stojí vrba košatá:

Stojí vrba košatá, hej hej koleda,

na ní koza rohatá, hej hej koleda.

Pod ní stojí kmotr vlk, hej hej koleda,

natahuje po ní krk, hej hej koleda.

Paní kmotra pojď dolů, hej hej koleda.

A já dolů nepůjdu, hej hej koleda.

Ty máš velká zubiska, hej hej koleda,

natrh bys mi kůžiska, hej hej koleda.


Pozvánka

na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

26.11.2018

od 18.00 hodin

v budově obecního úřadu.

Z programu: Školství v Dolní Olešnici

-historie a současnost

- úspěchy a problémy

- budoucnost MŠ a ZŠ v Dolní Olešnici


Plánované akce na listopad a prosinec tohoto roku:

 

28.11.  – 15.00 hod. Vázání adventních věnců s rodiči a občany D.O.

29.11. -   Pánovaná exkurze do Jičína, výrobny vánočních ozdob.

30.11. -    16.30 hod. Vystoupení dětí MŠ a žáků ZŠ u vánočního stromu

14.12.  -    17.00 hod. Zpívání v kostele + vánoční trhy na sále obec.úřadu.

                   Jedná se o výrobky dětí a nasmlouvaných trhovců ze širokého

                   okolí. Občerstvení zajištěno. 


Ředitelské volno - z důvodů vypnutí elektřiny v obci Dolní Olešnice.

Na den 14.11.2018 vyhlašuji ředitelské volno pro žáky základní školy a děti mateřské školy.

Mgr. Karel Hovorka, ředitel školy.


Upozornění : V pondělí 3.9.2018 nebude v provozu školní družina.

Zahájení školního roku 2018 / 2019

  Dne 3.září 2018 v 8.00 hodin, bude v tělocvičně školy zahájen nový školní rok 2018 / 2019.

Zahájení proběhne společně pro děti z mateřské školy a žáky základní školy.

Budou představeny všechny děti MŠ, ZŠ a obsluhující personál.

 

Srdečně zveme všechny maminky, tatínky, babičky, dědečky, tety, strejdy…….

 

      Zaměstnanci ZŠ a MŠ, Dolní Olešnice 28.8.2018


Výsledek zápisu do mateřské školy :

Základní škola a Mateřská škola Dolní Olešnice 41, 54371  Hostinné

            IČO 75016591,tel. 724 893 650  mail: zsdolniolesnice@seznam.cz

                                        Rozhodnutí

 

Správní orgán: Základní škola a Mateřská škola Dolní Olešnice 41

 

Ředitel školy podle § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), rozhodl/a v souladu s § 165 odst. 2 písm. b) školského zákona v řízení o žádosti podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), takto:

Pro školní rok 2018 - 2019

jsou přijaty k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává .Základní škola a Mateřská škola Dolní Olešnice děti pod kódem:

                                                 5181

                                                 5182

                                                 5183                 

Rozpracovaný zápis :               5184 

Odůvodnění

Ředitel mateřské školy rozhodl o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na základě žádostí zákonných zástupců podaných  dne 10.5.2018 . Při posuzování žádostí zákonných zástupců dítěte postupoval ředitel podle § 34 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a podle kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na zdejší mateřské škole.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru školství, mládeže a sportu podáním učiněným u ředitele mateřské školy, o odvolání bude rozhodovat Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

V Dolní Olešnici.....dne:   14.5.2018                            Mgr. Karel Hovorka

                                                                                              ředitel školy 

Na ,,Zahradní hraní" , které se koná 28.6. 2018 budou mít děti námořnické tričko. Prosíme rodiče také o připravení drobného občerstvení. Děkujeme!


Zápis do MŠ pro rok 2018 - 2019

Dne 10. května 2018 v době od 14.00 do 16.00 hodin se koná zápis do MŠ pro školní rok 2018 - 2019. Zápis proběhne v budově mateřské školy. Podrobnosti viz.  Formuláře ke stažení.


Zápis do 1. ročníku ZŠ.

Vážení rodiče, zveme Vás na zápis do  1. ročníku základní školy. Uskuteční se dne 6. dubna 2018 od 15.00 do 17.00 hodin v budově základní školy. Přineste s sebou doklad totožnosti, rodný list dítěte, žádost o přijetí./ Možné stáhnout na webu školy, popř. vyplnit až při zápisu./  Na setkání se těší pedagogové základní školy.Hudební muzicírování v ZŠ

v úterý 19. 12. jsme se zúčastnili krásného hudebního vystoupení v základní škole zaměřené na orientální hudbu. Byly nám představeny velmi zajímavé hudební nástroje, na které si děti mohly vyzkoušet zahrát a to sklidilo velký úspěch.

Divadlo Kozlík v MŠ

V úterý 17. 10. přijelo do MŠ loutkové divadlo Kozlík. Dětem ze školky a z 1. a 2. tříd zahrálo pohádkové představení  O pyšné čarodějnici. Poučný příběh s dobrým koncem byl doprovázen písněmi. Děti viděly barevné kulisy a propracované loutky čarodějnice, princezny, krále, čerta     a čaroděje. Po pohádce si děti loutky mohly prohlédnout a prozkoumat. Všem se pohádka líbila a největší úspěch měla loutka draka.

Další fotografie zdeNávštěva MŠ v knihovně

Dne 20.9. děti z MŠ navštívily knihovnu v Hostinném. Společně se děti učily vyprávět podle různých obrázků z knížek. Paní knihovnice jim ukázala různé pohádkové knihy a děti si samy mohly vybrat další zajímavé knížky. Všem se návštěva knihovny moc líbila. Společně jsme se odebrali na zpáteční cestu autobusem, která byla pro děti dalším zážitkem.

Další fotografie zde
Prosíme rodiče, aby dětem nedávali do školky hračky a bonbóny!

Prosíme, aby děti měly na pobyt venku vhodné nepromokavé oblečení a pláštěnky řádně podepsané! Děkujeme.

Naplněnost kapacity MŠ.

Došlo ke změně obsazení míst v mateřské škole. K 29.8. 2017 je ve školce přihlášeno 20 dětí. Do naplnění povolené kapacity zbývá obsadit 2 místa. Bližší informace u ředitele školy.


Zápis do MŠ - ukončení 5.5.2017

V pátek 5. května byl podle nové normy MŠMT ukončen zápis do mateřské školy.

Výsledky zápisu: přijaté děti pod jednacím číslem: 0114/17 - 0215/17 - 0315/17 - 0414/ 17 - 0515/17 - 0615/17 - 0714/17 - 0812/17

Bylom podáno 8 žádostí s počátkem docházky  k 1. září. Mezi přijatými je 1 předškolák. Kapacita školky je naplněna.