Informace pro rodiče


Ředitelské volno - z důvodů vypnutí elektřiny v obci Dolní Olešnice.

Na den 14.11.2018 vyhlašuji ředitelské volno pro žáky základní školy a děti mateřské školy.

Mgr. Karel Hovorka, ředitel školy.


Upozornění : V pondělí 3.9.2018 nebude v provozu školní družina.

Zahájení školního roku 2018 / 2019

  Dne 3.září 2018 v 8.00 hodin, bude v tělocvičně školy zahájen nový školní rok 2018 / 2019.

Zahájení proběhne společně pro děti z mateřské školy a žáky základní školy.

Budou představeny všechny děti MŠ, ZŠ a obsluhující personál.

 

Srdečně zveme všechny maminky, tatínky, babičky, dědečky, tety, strejdy…….

 

      Zaměstnanci ZŠ a MŠ, Dolní Olešnice 28.8.2018


Výsledek zápisu do mateřské školy :

Základní škola a Mateřská škola Dolní Olešnice 41, 54371  Hostinné

            IČO 75016591,tel. 724 893 650  mail: zsdolniolesnice@seznam.cz

                                        Rozhodnutí

 

Správní orgán: Základní škola a Mateřská škola Dolní Olešnice 41

 

Ředitel školy podle § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), rozhodl/a v souladu s § 165 odst. 2 písm. b) školského zákona v řízení o žádosti podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), takto:

Pro školní rok 2018 - 2019

jsou přijaty k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává .Základní škola a Mateřská škola Dolní Olešnice děti pod kódem:

                                                 5181

                                                 5182

                                                 5183                 

Rozpracovaný zápis :               5184 

Odůvodnění

Ředitel mateřské školy rozhodl o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na základě žádostí zákonných zástupců podaných  dne 10.5.2018 . Při posuzování žádostí zákonných zástupců dítěte postupoval ředitel podle § 34 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a podle kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na zdejší mateřské škole.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru školství, mládeže a sportu podáním učiněným u ředitele mateřské školy, o odvolání bude rozhodovat Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

V Dolní Olešnici.....dne:   14.5.2018                            Mgr. Karel Hovorka

                                                                                              ředitel školy 

Na ,,Zahradní hraní" , které se koná 28.6. 2018 budou mít děti námořnické tričko. Prosíme rodiče také o připravení drobného občerstvení. Děkujeme!


Zápis do MŠ pro rok 2018 - 2019

Dne 10. května 2018 v době od 14.00 do 16.00 hodin se koná zápis do MŠ pro školní rok 2018 - 2019. Zápis proběhne v budově mateřské školy. Podrobnosti viz.  Formuláře ke stažení.


Zápis do 1. ročníku ZŠ.

Vážení rodiče, zveme Vás na zápis do  1. ročníku základní školy. Uskuteční se dne 6. dubna 2018 od 15.00 do 17.00 hodin v budově základní školy. Přineste s sebou doklad totožnosti, rodný list dítěte, žádost o přijetí./ Možné stáhnout na webu školy, popř. vyplnit až při zápisu./  Na setkání se těší pedagogové základní školy.Hudební muzicírování v ZŠ

v úterý 19. 12. jsme se zúčastnili krásného hudebního vystoupení v základní škole zaměřené na orientální hudbu. Byly nám představeny velmi zajímavé hudební nástroje, na které si děti mohly vyzkoušet zahrát a to sklidilo velký úspěch.

Divadlo Kozlík v MŠ

V úterý 17. 10. přijelo do MŠ loutkové divadlo Kozlík. Dětem ze školky a z 1. a 2. tříd zahrálo pohádkové představení  O pyšné čarodějnici. Poučný příběh s dobrým koncem byl doprovázen písněmi. Děti viděly barevné kulisy a propracované loutky čarodějnice, princezny, krále, čerta     a čaroděje. Po pohádce si děti loutky mohly prohlédnout a prozkoumat. Všem se pohádka líbila a největší úspěch měla loutka draka.

Další fotografie zdeNávštěva MŠ v knihovně

Dne 20.9. děti z MŠ navštívily knihovnu v Hostinném. Společně se děti učily vyprávět podle různých obrázků z knížek. Paní knihovnice jim ukázala různé pohádkové knihy a děti si samy mohly vybrat další zajímavé knížky. Všem se návštěva knihovny moc líbila. Společně jsme se odebrali na zpáteční cestu autobusem, která byla pro děti dalším zážitkem.

Další fotografie zde
Prosíme rodiče, aby dětem nedávali do školky hračky a bonbóny!

Prosíme, aby děti měly na pobyt venku vhodné nepromokavé oblečení a pláštěnky řádně podepsané! Děkujeme.

Naplněnost kapacity MŠ.

Došlo ke změně obsazení míst v mateřské škole. K 29.8. 2017 je ve školce přihlášeno 20 dětí. Do naplnění povolené kapacity zbývá obsadit 2 místa. Bližší informace u ředitele školy.


Zápis do MŠ - ukončení 5.5.2017

V pátek 5. května byl podle nové normy MŠMT ukončen zápis do mateřské školy.

Výsledky zápisu: přijaté děti pod jednacím číslem: 0114/17 - 0215/17 - 0315/17 - 0414/ 17 - 0515/17 - 0615/17 - 0714/17 - 0812/17

Bylom podáno 8 žádostí s počátkem docházky  k 1. září. Mezi přijatými je 1 předškolák. Kapacita školky je naplněna.