Mateřská škola

provoz od 6.30 - 16.00

Logopedická péče

od října 2020 bude každý čtvrtek dopoledne dětem k dispozici logoped. 
Úplata za předškolní vzdělávání je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce na účet MONETA Money Bank 207877790/0600.

Při platbě uvádějte:

  • variabilní symbol (VS) rodné číslo dítěte bez lomítka
  • specifický symbol (SS) 2


Platba v hotovosti

u vedoucí školního stravování paní Markéty Militké.