Mateřská škola

provoz od 6.30 - 16.00

Logopedická péče

od září 2021 bude ve škole probíhat logopedická prevence.


Rodičům nabízíme také možnost logopedických konzultací každý druhý čtvrtek v měsíci. Sledujte, prosím, nástěnku v mateřské škole.
Úplata za předškolní vzdělávání je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce na účet MONETA Money Bank 207877790/0600.

Při platbě uvádějte:

  • variabilní symbol (VS) rodné číslo dítěte bez lomítka
  • specifický symbol (SS) 2


Platba v hotovosti

u vedoucí školního stravování paní Markéty Militké.