Mateřská škola

aktuální informace

Nabízíme 4 nová místa v MŠ 

s nástupem možným od 1.9.2020
- provoz od 6.30 - 15.30
- menší kolektiv dětí
- péče logopeda a speciálního pedagoga
- angličtina pro děti
- MŠ velmi dobře vybavena didaktickými pomůckami a hračkami

volejte 724 893 650
Kateřina Petružálková

úprava délky provozu MŠ

ve školním roce 2020/2021

6.30 - 16.00

Logopedická péče

od října 2020 bude každý čtvrtek dopoledne dětem k dispozici logoped. Anglický jazyk

Od září se budeme věnovat komunikativní formě anglického jazyka. Poslouchat písničky, věnovat se výslovnosti a pomocí her a obrázků učit základní slovní zásobě. 

Úplata za předškolní vzdělávání je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce na účet MONETA Money Bank 207877790/0600.

Při platbě uvádějte:

  • variabilní symbol (VS) rodné číslo dítěte bez lomítka
  • specifický symbol (SS) 2


Platba v hotovosti

u vedoucí školního stravování paní Markéty Militké.

Předškoláci

Hned v zářijovém měsíci "otestujeme" předškolní dovednosti našich dětí, které se chystají do základní školy. Na základě výsledků vytvoříme plán pro jejich rozvoj, na kterém bude spolupracovat speciální pedagog, který k nám bude pravidelně dojíždět společně s učitelkami naší MŠ. S výsledky budete samozřejmě seznámeni, abyste i doma měli možnost pracovat a rozvíjet oblasti,  které považujeme za důležité pro bezproblémový nástup do základní školy.