INFO PRO RODIČE

Přeplatky za obědy již můžete vyzvedávat u vedoucí ŠJ v kanceláři mateřské školy.

                                                                                            Děkuji M.Militká vedoucí ŠJ