pověřenec pro GDPR

Svazek obcí Horní Labe
náměstí 69, 543 71  Hostinné

tel.: 732 540 946             e-mail: poverenec@sohl.cz