Příjemce dotace: Základní škola a Mateřská škola, Dolní Olešnice, okres Trutnov

Název projektu: " Zvýšení a zlepšení kvality výuky v ZŠ a MŠ Dolní Olešnice - šablony III"

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018039

Období realizace: 1. 9.2020 - 31.8.2022

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony III.

Z finančních prostředků v celkové výši 459 701,- Kč hradíme následující aktivity:

Mateřská škola

  • Školní asistent - personální podpora MŠ
  • Školní speciální pedagog v MŠ
  • Projektový den ve výuce

Základní škola

  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol
  • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  • Projektový den ve výuce
  • Projektový den mimo školu