Školní družina

Vážení rodiče, 

děkuji Vám za spolupráci během celého školního roku a přeji Vám krásnou odpočinkovou dovolenou.

Oblečení, které zbylo v ŠD bude uloženo. Vyzvednout si jej můžete ještě v průběhu celého září. V říjnu nevyzvednuté věci věnujeme Charitě.

K dispozici v ŠD Vám budu v přípravném týdnu od 27. do 31. srpna.

Lenka Dymáková


Všechny zájmové kroužky končí svou činnost ke konci měsíce května.


UPOZORNĚNÍ K ROZVRHU ŠD

Od druhého pololetí budeme chodit pravidelně  každou středu po obědě  na výpravy do přírody. Do ŠD se budeme vracet až po čtrnácté hodině, abychom stihli autobus.  

Děti málo znají okolí své obce, proto jsme zařadili do pobytu venku tyto delší výpravy. Jde o delší vycházky do okolí školy. Navíc nám v období chřipek pomohou eliminovat šíření virů. Vzhledem k nutnosti spojit obě skupiny budeme odcházet na výpravy až po příchodu starších dětí z oběda, to je po 13 hodině.

Děkuji, že si budete děti ve středu vyzvedávat do  13:00 hod. nebo až po čtrnácté hodině.

Individuální řešení odchodů (např. zubař...) je samozřejmě možné.


Rozvrh schůzek zájmových útvarů

Pondělí     Jogínek                          15:30 - 16:30

                  Logopedický kroužek   12:15 - 13:00

Úterý         Dramatický kroužek      13:30 - 14:30

Středa       Výpravy za poznáním    13:00 - 15:00

Čtvrtek     Kuchaříci                         13:30 - 15:30 (Sudé týdny)


Chodíme ven ! Dějte dětem do ŠD vhodné oblečení na ven, do sněhu. Náhradní ponožky, rukavice. Děkuji.


Poděkování

Děkujeme rodičům, kteří nám ochotně podávají pomocnou ruku při zajišťování drobného materiálu a pomůcek pro děti nejen na výtvarné činnosti ale i na hry či sport. Manželé Donátovi, manželé Roubalovi, paní Dvořáková, paní Pešková, paní Brožová, paní Krafková, paní Sklenářová, pan Čapek.

Mnohokrát děkujeme


Dobré předsevzetí

Při našich podzimních vycházkách po Dolní Olešnici jsme se rozhodli ujmout péče o jednu z kapliček stojících podél silnice směrem na Mostka. Vyzbrojili jsme se smetáčkem, vodou, kartáči a dali se do práce. Kapličku jsme vyčistili, uklidili okolí a vyzdobili větévkou šípků a svíčkou. Rozpadlý rezavý kříž, který jsme našli v listí jsme vzali s sebou. Odrezíme ho a natřeme zlatěnkou. V další fázi bychom chtěli očistit pískovcový kámen i mříž a následně kapličku vyzdobit. Podívali jsme se i k dalším kapličkám, které jsou na tom obdobně. Bylo by hezké, kdyby se péče o tyto drobné památky stala prostou součástí i vašich vycházek, učí děti nebýt lhostejnými a všímat si věcí kolem sebe. Děkujeme každému, kdo nám v této snaze pomůže. Vaše děti Vás ke kapličkám rády zavedou.


Odpočíváme, hrajeme si, připravujeme se na školu, sportujeme, vytváříme, zpíváme, pracujeme, relaxujeme...