Základní škola-informace

Informace pro rodiče

POZOR ZMĚNA           Zápisu do 1.ročníku základní školy pro školní rok 2020 - 2021


Podle pokynů MŠMT


Datum a čas konání: Od 8.4. 2020 do 14.4. 2020 do 17.00 hodin


Žádost zákonní zástupci vhazují do poštovní schránky na budově ZŠ


Žádost o přijetí je k dispozici v šatně jídelny ZŠ v budově MŠ, na webu ZŠ,na obci nebo každý den od 9.00-11.00hod. u ředitele ZŠ ve škole./


Žádost o přijetí podávají zákonní zástupci dětí, které k 31.8.2020 dovrší 6.rok věku a zákonní zástupci dětí, které měly odklad.

Žádost mohou podat také zákonní zástupci dětí, které dovrší 6.r. věku v době do

30. 6. 2021. K žádosti je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení

a odborného lékaře.

V případě žádosti o odklad povinné školní docházky, zákonní zástupci 

podají žádost o odklad s doporučením školského poradenského zařízení a dětského lékaře.


V Dolní Olešnici 30.3.2020           ředitel ZŠ a MŠ      Mgr. Karel Hovorka
Uzavření  mateřské školy od středy 18.3.2020 do odvolání. Vzhledem k vývoji pandemie v ČR a doporučeným preventivním opatřením vlády, se rozhodnutím zřizovatele a ředitele školy uzavírá mateřská škola. O termínu zahájení provozu budou rodiče včas informováni.


Informace k vyhlášení stavu nouze.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví se vztahuje jen na žáky a studenty. V případě pedagogických pracovníků ředitelům doporučujeme, aby jim přidělili práci, včetně práce z domova (např. ukládání a vyhodnocování úkolů žákům zadávaným skrze elektronické nástroje, příprava na výuku, práce s koncepčními a metodickými materiály školy) nebo mohou využít samostudia.


Není-li možné nepedagogickým pracovníkům přidělovat práci, jedná se o překážku na straně zaměstnavatele.


Lyžařské výcviky a školy v přírodě:
MŠMT doporučuje dokončit již probíhající pobyty žáků na akcích organizovaných školou (lyžařský kurz, škola v přírodě ad.). U těch, které měly být zahájeny po zítřku, se mimořádné opatření MZ sice nevztahuje, přesto doporučujeme, aby ředitel pečlivě zvážil, zda v jejich organizaci pokračovat.


ZUŠ:
Ač se opatření nevztahuje na základní umělecké školy, MŠMT jejich ředitelům doporučuje, aby se řídili stejnými pravidly, jako ostatní školská zařízení - tedy neorganizovat v nich výuku.


Soutěže a akce:
MŠMT doporučuje všechny soutěže, přehlídky, olympiády apod. přesunout na náhradní termín po odvolání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.


Zápisy:
Organizaci zápisů na základní školy doporučujeme zatím ponechat v plánovaném termínu a informace aktualizovat podle účinnosti opatření Ministerstva zdravotnictví.


Přijímací zkoušky na SŠ:
Přijímací zkoušky na střední školy prozatím zůstávají v původních termínech. Učitelům doporučujeme, aby toto období využili pro distanční podporu přípravy žáků na přijímací zkoušky.


MŠ:
Na mateřské školy opatření Ministerstva zdravotnictví nevztahuje, ředitelé a zřizovatelé ale mohou rozhodnout o jejich uzavření stejně, jako v případě škol ostatních.Termíny

Pololetní vysvědčení bude vydáno ve čtvrtek 30.1. během 1. vyučovací hodiny. Rodiče absentujících žáků si vysvědčení mohou vyzvednout ve školní družině do 15.30 hodin.

Pololetní prázdniny vycházejí na pátek 31.1.2020

Plavání - 6.2.2020 není plavání, učíme podle původního rozvrhu.

Jarní prázdniny pro okres TU vyšly na týden od pondělí 10.2. do  pátku 14.2.2020


Vánoční muzicírování v kostela Sv. Jakuba - pozvánka

POZVÁNÍ KE SPOLEČNÉMU ZPÍVÁNÍ.

Stejně jako každým rokem, tak i letos zveme rodiče,prarodiče a přátele školy, ke společnému zastavení, při příležitosti rozsvěcení vánočního stromu. Přijďte si s námi zazpívat a popovídat 29.11.2019 v 16.30 hodin a zahájit tak čas adventní. Těší se děti mateřské a základní školy a personál obou zařízení.


Začátek školního roku na Základní škole a Mateřské škole v Dolní Olešnici, bude zahájen v tělocvičně školy dne 2.září v 8.00 hodin.

Na děti, žáky a "dospěláky" se těší zaměstnanci školy. 


Organizace školního roku 2019 - 2020

Zahájení školního roku v pondělí 2.září v 8.00 hod.

Podzimní prázdniny - úterý 29.října a středa 30.října 2019

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23.12.2019 a skončí v pátek 3.1. 2020 Vyučování začne v pondělí 6.1.2020

Jarní prázdniny pro okres Trutnov jsou stanoveny na 10.2.2020 až 16.2.2020

Vyučování bude ukončeno v úterý 30.6.2020

Provoz ZŠ

Zakončení školního roku 28.6.2019. Nástup zaměstnanců  26.8.2019. Zahájení nového školního roku: 2.9. 2019 v 8.00 hod. v tělocvičně školy.


ZAHRADNÍ PET HRANÍ.

Na školní zahradě, dne 26.6.2019 od 15.30 hod. S programem se představí děti MŠ, žáci ZŠ, s občerstvením všechny zájemce uvítá paní starostka Dolní Olešnice paní R. Cermanová.


V DOBĚ PŘERUŠENÍ DODÁVKY EL.PROUDU

17.6. - Bude probíhat výuka podle rozvrhu. ZŠ dostala dar od obce - špekáčky, které se pokusíme opéct na ohni a zkonzumovat.

19.6. - Odjíždíme na výlet/exkurzi do Prahy. Odjezd ze zastávky  Nové Zámky - 7.10 hod. Návrat 17.52 hod. Podrobnější informace nesou domů žáci na lístečcích.


ŘEDITELSKÉ VOLNO DNE 31.5.2019 Z DŮVODU PŘERUŠENÍ DODÁVKY EL.PROUDU

Konzultace 3. 4. 5. ročník : 23.5.2019 od 14.00 do 17.00 hodin.

Program výuky ve dnech přerušení dodávky el. proudu – 16. a 17.4.2019

16.4. – Miletín:  K.J.Erben – sklepení zámku – Muzeum ochotnického divadla-naučná stezka.

S sebou: Jídlo na celý den, vhodné turistické obutí a oblečení, kapesné ( ?)

Vybíráme: 100 Kč( vstupné + vlastní dotovaná doprava) Návrat: 14:00 hod. ŠD není.

17.4. – Hostinné: DDM – keramická dílna / dopravní výchova/ - oběd v jídelně Gymnázia-

-naučná stezka městem. S sebou: Svačinu, vhodné oblečení / keram.dílna/, kapesné(?)

Vybíráme :100 Kč ( oběd ve ŠJ, materiál) Odjezd 7:30 hod. linkou. Návrat: 13:45 hod.ŠD není.


Výsledky zápisu konaného dne 5.4.2019

K zápisu se v doprovodu rodičů dostavilo 5 dětí. Proběhla formální i motivační část .

Rozhodnutí :  přijato / pod kódem č./:  1901, 1902, 1904, 1905

                       odklad / pod kódem č./:  1903


                                                                                                                    Mgr. Karel Hovorka

                                                                                                                              ředitel ZŠ a MŠZápis do 1. ročníku základní školy

        pro školní rok 2019 – 2020

 

    Datum a čas konání:  5. 4. 2019 ,   15.00  -  17.00  hod.

    Místo: Základní škola v Dolní Olešnici.

    S sebou : Žádost o přijetí /k dispozici v budově  MŠ , ZŠ nebo na webu ZŠ/

                    občanský průkaz, rodný list dítěte. 

    Dostaví se: Zákonní zástupci s dětmi, které k 31.8.2019  dovrší 6.r.věku.

                       Zákonní zástupci s dětmi, které měly odklad.  

 

    K zápisu se mohou dostavit také zákonní zástupci s dětmi, které dovrší  6.r. věku v době do

     30. 6. 2020. K žádosti je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení

     a odborného lékaře.           

     V případě žádosti o odklad povinné školní docházky, si zákonní zástupci   

     donesou: Žádost o odklad, doporučení školského poradenského zařízení

     a dětského lékaře.

 

     V Dolní Olešnici                                                                                 Mgr. Karel Hovorka

     22.3.2019                                                                                                  ředitel školy


Ředitelské volno

Dne 22.2.2019 vyhlašuji pro základní školu ředitelské volno. Veškerý provoz bude tento den přerušen, z důvodu nemoci pracovníků školy. Mgr. K.Hovorka,ředitel školy.


Vánoční zpívání - z technických důvodů přeloženo do tělocvičny  ZŠ / 20.12. v 16.00 hodin/ . Vzhledem ke kapacitě prostoru, zveme pouze rodiče žáků ZŠ.

Plánované akce na listopad a prosinec tohoto roku:

 

28.11.  – 15.00 hod. Vázání adventních věnců s rodiči a občany D.O.

29.11. -   Pánovaná exkurze do Jičína, výrobny vánočních ozdob.

30.11. -    16.30 hod. Vystoupení dětí MŠ a žáků ZŠ u vánočního stromu

13.12. -      Návštěva výstavy betlémů v Nové Pace.

 


Ředitelské volno - z důvodů vypnutí elektřiny obce Dolní Olešnice.

Na den 14.11.2018 vyhlašuji ředitelské volno pro žáka základní školy a mateřské školy.

Mgr. Karel Hovorka , ředitel školy.


Školní rok 2018 /2019  byl dne 3. září zahájen.

Protože jsme jedna "firma", dostavily se i děti z mateřské školy s novou paní učitelkou Bc. Janou Šulitkovou, za zřizovatele starostka obce paní Radoslava Cermanová a ekonomka obecního úřadu paní Iva Roháčová. Přítomni byli samozřejmě žáci 2. až 5. ročníku a hlavně nováčci - žáci 1. ročníku. Podívat se také přišla část rodičovské veřejnosti.

A co říkají čísla? :  Mateřská škola:  Jedno oddělení -  21 dětí

                              Základní škola :   1. r.  - 4 žáci, 2.r. -  6 žáků

                                                           3.r. - 5 žáků, 4.r. - 6. žáků, 5.r. - 5 žáků

Vyučující Mgr. Karel Hovorka  a Mgr. Jiřina Maglenová.Akce: Pohádkový park a Mravenčí stezkou"

V pátek 7. září jedeme do Hostinného na akci " Pohádkový park " - 1. a 2. ročník

a "Mravenčí stezkou" 3., 4. a 5. ročník.

Sraz ve škole bude nejpozději v 7:15 hodin. Odjezd je autobusem v 7:30 hod. Návrat v 11:30 hod.

S sebou: svačinu, pití v uzavíratelné lahvi, sportovní oblečení a obuv, pláštěnku - vše v batohu.

Vybíráme 24,- Kč na dopravu a vstup.


Kalendář akcí ZŠ na školní rok 2018/19

Září

Pondělí  3. 9. od 8:00                Slavnostní zahájení školního roku v tělocvičně ZŠ

Pátek 7. 9. od 7:30 (BUS)            1. a 2. ročník - Pohádkový park - Hostinné

                                                    3., 4. a 5. ročník - Mravenčí stezka - naučná stezka Hostinné.

Čtvrtek 13. 9. od 7:45 (BUS)      Jičín město pohádky - adaptační výletRozvrh 1. týden :  1. a 2. ročník:  8.00 - 11.30 hodin.

                             3. 4. a 5. ročník: 8.00 - 11.40 hodin. Zahájení školního roku 2018 / 2019  

Dne 3.září 2018 v 8.00 hodin, bude v tělocvičně školy zahájen nový školní rok 2018 / 2019.

Zahájení proběhne společně pro děti z mateřské školy a žáky základní školy.

Budou představeny všechny děti MŠ, ZŠ a obsluhující personál.

 

Srdečně zveme všechny maminky, tatínky, babičky, dědečky, tety, strejdy…….

 

      Zaměstnanci ZŠ a MŠ, Dolní Olešnice 28.8.2018


Vážení rodiče, milé děti,

přejeme vám krásné léto plné sluníčka, zábavy a zážitků. Hezké prázdniny a příjemnou odpočinkovou dovolenou plnou klidu a pohody.  Těšíme se na vás v novém školním roce, v pondělí 3. září 2018.

Zaměstnanci školy.


BEZPEČNOST VE ŠKOLE A NA AKCÍCH KONANÝCH ŠKOLOU.

 Čtvrtek 14.června 2018

Podle "Školského zákona" je škola povinna zajistit bezpečné prostředí pro své žáky ve škole a na akcích konaných školou. Díky nekvalitní práci České policie a ŘSD se toto dařilo plnit při cestě po zdejší komunikaci č.16 jen velmi problematicky nebo s nasazením života pedagogického doprovodu. Situace se v poslední době stala pro žáky a učitele ZŠ neúnosnou a  velmi nebezpečnou. A protože projekt "chodník +" stále vázne, rozhodl se zřizovatel v zastoupení paní starostky a paní Roháčové k razantní akci. Velmi rychle bylo jednáno s majiteli pozemků, které sousedí a navazují na pozemek školní zahrady a s jejich svolením byla vybudována,  přes jejich pozemky vedoucí , hezká cesta přírodou, ze školy do školky (jídelny). Těmi majiteli pozemků  a příkladnými občany jsou  PANÍ STRÁŽNICKÁ A PAN HANOUSEK. DĚKUJEME !!  Hlavním "hybatelem" akce a tím , kdo bezpečnou cestu během dnešního dopoledne  stvořil,  je PAN POCHYLÝ. DĚKUJEME MOC.!! Litera "Školského zákona" může být plněna. Řešení ( byť dočasné) bylo nalezeno a zrealizováno během několika hodin.

P.S. Vtírá se otázka: A co ty ztracené roky  díky státnímu molochu ? Kolik jich ještě uběhne nebo co se musí stát aby obec měla  CHODNÍK ?

Je nutné dodat, že tato cesta slouží pouze potřebám ZŠ a MŠ a není komunikací veřejnou.

                                                                     Velmi děkuji všem, co se o zdárnou akci zasloužili.

                                                                                                      Mgr. Karel Hovorka

                                                                                                            ředitel školy


Červnové dny ve škole

 • 4.6. - školní výlet / ZŠ/
 • 7.6. - pasování na čtenáře - /Hostinné knihovna/
 • 7.6. - pedagogická rada
 • 22.6. - slavnost slunovratu / ZŠ, v rámci výuky/
 • 22.6. - sférické kino
 • 27.6. - odevzdávání učebnic
 • 28.6. - " Zahradní hraní " / ZŠ, MŠ, veřejnost/
 • 29.6. - předávání vysvědčení

                

Pasování na čtenáře žáků 1. ročníku

Ve čtvrtek 7. června zavítali žáci 1. a 2. ročníku do městské knihovny v Hostinném. Žáci              1. ročníku zde plnili úkoly, které pro ně připravily pracovnice knihovny. Skládali obrázky, hledali rozdíly na obrázcích a každý z nich musel podle názvu najít knihu, ze které přečetl ukázku ostatním. A protože žáci vše dobře zvládli a už umějí číst, byli slavnostně pasováni na čtenáře. S sebou si odnesli na památku diplomy, medaile a čtenářské deníky. Tam si budou pilně zapisovat přečtené knihy. Žáci obou tříd předvedli pásmo písní a básniček. Děkuji paní Dulové a paní Kubíkové za milé dopoledne a letošním prvňáčkům přeji hodně hezkých přečtených knih.  Mgr. Soňa Dvořáková, učitelka 1. a 2. ročníku


Úspěch žáků naší školy.

Žáci 5. ročníku Anna Stránská a Matyáš Mazálek, kteří úspěšně vykonali přijímací zkoušku na gymnázium v Hostinném, byli přijati. Blahopřejeme a ať se jim na nové škole daří tak, jako na té olešnické!


Květnové dny ve škole

K provozu školy a některé akce v květnu:

 • 30.4. - vyučování
 • 1.5. - státní svátek
 • 7.5. - ředitelské volno
 • 8.5. - státní svátek
 • 10.5. - varhanní koncert ve škole
 • 11.5. - zápis do mateřské školy
 • 15.5. - fotografování
 • 18.5. - dravci ve škole
 • 22.5. - divadlo v MŠ
 • 24.5. - konzultační den
 • 31.5. - školní výlet / MŠ /

Dravci na školní zahradě

V pátek 18. května přijel do naší školy pracovník Krnapu z Vrchlabí, který se stará o dravce. Na školní zahradě předvedl žákům nejznámější dravce: Sovu pálenou, Káně lesní, Orla skalního    a Jestřába. Dozvěděli jsme se o významu sokolnictví v Krkonoších. Děti si mohly některé dravce i pohladit, například Sovu pálenou a Orla skalního. Přivezl s sebou i dva cvičené psy, se kterými si mohly děti pohrát. Tato ukázka dravců měla  velký úspěch. 

Návštěva hudebníka

Ve čtvrtek 10. května navštívil naši školu varhaník a hráč na klavír a klávesy pan Martin Kubát. Hravou formou seznámil žáky s hudebním skladatelem Bedřichem Smetanou. Naučil je píseň   o malém Bedříškovi, zahrál a zazpíval árii Kecala z opery Prodaná nevěsta. Děti si vyslechly úvodní tóny Vltavy. Skvěle zapojil i děti z mateřské školy, které hrály na různé doprovodné nástroje. Představení bylo vtipné a poučné. Už se těšíme na další rok a dalšího velikána české hudby.
Za vědomostmi do Planetária v Hradci Králové

Hvězdy nad hlavou, vesmír jako na dlani.Tak takové možnosti nám opět zprostředkovali pracovníci planetária a hvězdárny v Hradci Králové, v pondělí 23. dubna.Pro někoho částečné opakování školní látky, pro jiného něco úplně nového. Pro všechny opět velký zážitek. Množství  novinek a informací o vesmírných sousedech, minulosti a budoucnosti naší galaxie. Na závěr "opakovací" pohádka a praktická ukázka opravdového hvězdářského dalekohledu, s praktickými radami pro hvězdáře amatéry. Jenom ten náš, pozemský čas, nás neustále nepříjemně tlačil a utiskoval.


Den Země

Jako v minulém roce, tak i letos jsme se zúčastnili ve čtvrtek 19.4. naučně-sportovní oslavy Dne Země v Hostinném. Žáci si mohli ověřit v praxi vědomosti získané v hodinách prvouky,přírodovědy nebo vlastivědy. Dozvěděli se mnoho zajímavého o samotném městě. Část soutěžních témat mířilo za hranice našeho regionu. Je nám všem už jasné, že na této krásné "modré planetě" jsme jenom hosté. A také proto se k ní musíme slušně chovat.


Zápis do 1. ročníku základní školy se uskuteční 6.4.2018 od 15.00 do 17.00 hodin v budově základní školy. Nutné vzít s sebou: rodný list dítěte, občanský průkaz, žádost o přijetí / možné stáhnout na webu školy nebo vyplnit přímo u zápisu/.

Těšíme se na Vás.

Velikonoční prázdniny

Velikonoční prázdniny v letošním roce vycházejí na 29. a 30. března. Do školy se vrátíme v úterý 3. dubna.


Za představením do Nové Paky 

V úterý 20. března se žáci naší školy vydali do Nové Paky na divadelní představení Káťa            a Škubánek. Jednou takhle zjara objeví Káťa v kočárku, kam si uložila čokoládové vajíčko          s přáním, aby se jí něco vylíhlo,malého psa a dala mu jméno Škubánek... Představení bylo velmi akční a vtipné a dětem se opravdu líbilo. Navíc bylo hezké jarní počasí a měli jsme čas na procházku po Nové Pace. Už se těšíme na další kulturní zážitek.

S. Dvořáková, uč. 1. a 2. roč.


Divadlo "Ptačí sněm"

V úterý 27. února se žáci z 1., 2. a 3. ročníku zúčastnili divadelního představení v MŠ. Už samotný název "Ptačí sněm" napovídá, že šlo o povídání a zpívání o přírodě. Děti si hravou formou připomněly naše nejčastější ptáčky. Dozvěděly se něco nového a společně si zazpívaly známé i méně známé písničky. Bylo to velmi příjemně strávené dopoledne zakončené chutným obědem.

S. Dvořáková, uč. 1. a 2. roč.


Zimní olympiáda na ledě.

Pokud počasí dovolí, ( a led nepovolí) bude se v úterý 6.3.2018 konat II.ročník Zimní olympiády. Tentokrát místo na zasněženém svahu, na zamrzlém rybníku. K tradičním disciplínám na ledě jako : rychlobruslení, hokej, curling, přibudou ještě jízda na saních  a na skeletu. Na závěr jsou přihlášené krasobruslařky do taneční exhibice.Jarní prázdniny

Jenom připomínám,na co se všichni těší: Jarní prázdniny dorazí i do okresu Trutnov a naší školy.  Začínají  12.3 a potrvají do 16.3.2018Zápis do 1. ročníku ZŠ.

Vážení rodiče, zveme Vás na zápis do  1. ročníku základní školy. Uskuteční se dne 6. dubna 2018 od 15.00 do 17.00 hodin v budově základní školy. Přineste s sebou doklad totožnosti, rodný list a kartičku pojištěnce Vašeho dítěte. Na setkání se těší pedagogové základní školy.


Plavání

Vážení rodiče. Až do 22. 3. 2018 bude probíhat výuka plavání v PŠ v Nové Pace. Od začátku letošního školního roku je plavání povinnou součástí výuky na základní škole. To znamená, že místo 2 hodin TV jsou i v bazénu časově odpovídající 2 hodiny plavání.  Celkově tedy 20 vyučovacích hodin. Tento nárůst hodin je třeba zohlednit i finančně. Po dohodě s vedoucím PŠ jsme se dohodli na částečné úhradě doplatku – 250 Kč / žáka. ( Nutné uhradit do 20.2.)

Pro srovnání uvádím: PŠ Trutnov:  690 Kč kurzovné (neúplné vyučovací hodiny) + 200 Kč příspěvek na dopravu = 890 Kč celkem. PŠ Nová Paka : 500 Kč kurzovné ( plné 2 vyučovací hodiny) + 250 Kč doplatek + 40 Kč čepička = 790 Kč celkem. Dopravu plně hradí obec.  


Ukončení 1. pololetí

Vysvědčení za 1. pololetí bude žákům vydáno ve čtvrtek 1. února. Žáci ten den absolvují další lekce plavání v bazénu v Nové Pace. V provozu bude školní družina. Pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.


Divadelní představení

V pondělí 15.ledna se žáci 1.-3. ročníku zúčastnili divadelního představení v MŠ. Navštívila nás velmi zkušená divadelnice, která dětem zahrála i se svými loutkami pohádku Sněhurka a sedm trpaslíků. Během pohádky se děti mohly interaktivně zapojit. V pohádkovém příběhu vystupovaly loutky i skutečné postavy. Po představení si děti mohly loutky prohlédnout a to také děti se zájmem udělaly. Představení se všem líbilo a bylo poučné. 

S. Dvořáková, uč. 1. a 2. ročníku

PLAVÁNÍ

Ve čtvrtek 4. ledna 2018 začínáme s výukou plavání v bazénu v Nové Pace. Zúčastní se přihlášené děti z MŠ a povinně žáci všech ročníků ZŠ. Jezdí se každý čtvrtek ( kromě jarních prázdnin) a pojedeme 10x.

Vybavení: plavky, ručník, mýdlo,čepička (zakoupenou čepičku dostanou všichni při 1. lekci)

Odjezd: 8:50 hod. od MŠ

Návrat : cca 12:15 hod.

SPORTU ZDAR a plavání zvlášť


Informace pro rodiče

Vánoční besídka 2017  -  20. prosince od 16.30 hodin ve velkém sále obecního úřadu.

Zveme všechny rodiče, příbuzné, známé i neznámé lidičky, na veřejné vystoupení Mateřské školy, Základní školy. Svoji prezentaci představí kroužky: "KUCHAŘÍCI"," JOGÍNEK" a kroužek  "DRAMATICKÝ".
Provoz  Základní školy a Mateřské školy.

Provoz obou zařízení bude ukončen 21. prosince 2017 a zahájen 3. ledna 2018


Upozornění

Až do odvolání bude provoz odpolední školní družiny do 15.15 hodin.Předávání Slabikářů

27.11.2017 

   Po dlouhém tříměsíčním snažení dostali naši prvňáčci dnes Slabikář s příslibem, že až dojdou nakonec, budou umět číst. Děti se už celý týden těšily a měly velkou radost. Ve Slabikáři našly  nejen spoustu obrázků, ale i kratší a delší texty. Největší radost přinesla ta písmenka, která už jim byla známá. Tak hodně štěstí na cestě za poznáním.                                                               Již ve středu pojede 1. a 2. ročník do knihovny v Hostinném.

Mgr. Soňa Dvořáková, učitelka 1. a 2. ročníku
Drak v Nové Pace

15.11.2017

  Dnes jsme absolvovali linkovým autobusem cestu za divadelním představením Makový mužíček, divadla  Drak z Hradce Králové. Dorazili jsme se zpožděním, díky nekončícím opravám na vozovce přímo v Nové Pace. Sál nabitý dětmi z místních škol tak musel na nás asi 13 minut čekat.

Samo představení bylo velmi zajímavé a netradičně provedené. Hodně se zpívalo, hrálo na hudební nástroje, a také byla použita neobvyklá divadelní technika. Živé herectví bylo kombinováno s loutkoherectvím,stínohrou s doprovodem zvukových a světelných efektů.

Těšíme se na další divadelní představení tohoto věhlasného souboru.
Orientační běh.

V případě příznivého počasí se ve čtvrtek dne 19.10. 2017 uskuteční  Podzimní orientační běh dvojic. Podrobnosti se žáci dozví od svých učitelů v úterý, během vyučování.


Podzimní prázdniny základní školy.

V tomto školním roce vycházejí na 26. a 27. října 2017.  Snad vyjde počasí a budeme se všichni moci rozběhnout do divukrásné podzimní přírody.


Logická olympiáda-Generálními partnery soutěže jsou škola OPEN GATE a Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION. Tým Logické olympiády je složen z členů Mensa ČR.

V kategorii A ( pro žáky 2. - 5. r. ZŠ) se na postupovém místě do krajského semifinále umístil žák 3.r. naší školy LUKÁŠ FURLONG.  K výkonu blahopřejeme a v semifinále v Hradci Králové 3.11. přejeme mnoho štěstí  a držíme palce !!


Konzultační den

Dne 5.10.2017 ( čtvrtek) proběhne ve třídách konzultační den. Prosím rodiče a zákonné zástupce, aby se zapisovali na časový rozpis individuálních konzultací  v ŠD.


Ředitelské volno

Dne 29.9.2017  v pátek, bude dnem volna z organizačních důvodů. Žáci se dostaví v pondělí dne 2. 10.2017. V provozu nebude ani MŠ a ŠD.


Školní rok se rozbíhá......

Stavy žáků v jednotlivých ročnících.

1.r.  3 žákyně + 4 žáci - 7

2.r. 5 žáků - 5

 uč. Mgr. Soňa Dvořáková

3.r. 3 žákyně + 3 žáci - 6

4.r. 4 žákyně + 1 žák - 5

5.r. 2 žákyně + 1 žák - 3

tř.uč. Mgr. Karel Hovorka

V obou skupinách hodiny dobírá Bc. Lenka Dymáková.

V tomto  školním roce navštěvuje školu celkem 26 žáků. Oproti loňskému školnímu roku to  je navýšení o 5 žáků.1. školní výjezd !

Žáci všech ročníků ZŠ + některé děti z MŠ se vydají  dne 14.9.2017 do Jičína - města pohádky.

Tam i zpět se dopravíme běžnou autobusovou linkou. Přejeme si ještě trochu letního počasí  a  hodně zajímavého k vidění a slyšení v pohádkovém městě.


Zápis do 1. r. pro školní rok 2017 - 2018

Dne 21.4. proběhl zápis do 1. r. pro školní rok 2017 - 2018

Dostavilo se 8 dětí se svými rodiči. Všichni se zúčastnili formální i motivační části zápisu. Přijato bylo 7 dětí, 1x bylo zažádáno o odklad. Ve školním r. 2017 - 2018 bude na škole 27 žáků. ( Zápis + nově příchozí do 3. r. )