Ředitelské volno - z důvodů vypnutí elektřiny obce Dolní Olešnice.

Na den 14.11.2018 vyhlašuji ředitelské volno pro žáka základní školy a mateřské školy.

Mgr. Karel Hovorka , ředitel školy.


Školní rok 2018 /2019  byl dne 3. září zahájen.

Protože jsme jedna "firma", dostavily se i děti z mateřské školy s novou paní učitelkou Bc. Janou Šulitkovou, za zřizovatele starostka obce paní Radoslava Cermanová a ekonomka obecního úřadu paní Iva Roháčová. Přítomni byli samozřejmě žáci 2. až 5. ročníku a hlavně nováčci - žáci 1. ročníku. Podívat se také přišla část rodičovské veřejnosti.

A co říkají čísla? :  Mateřská škola:  Jedno oddělení -  21 dětí

                              Základní škola :   1. r.  - 4 žáci, 2.r. -  6 žáků

                                                           3.r. - 5 žáků, 4.r. - 6. žáků, 5.r. - 5 žáků

Vyučující Mgr. Karel Hovorka  a Mgr. Jiřina Maglenová.Akce: Pohádkový park a Mravenčí stezkou"

V pátek 7. září jedeme do Hostinného na akci " Pohádkový park " - 1. a 2. ročník

a "Mravenčí stezkou" 3., 4. a 5. ročník.

Sraz ve škole bude nejpozději v 7:15 hodin. Odjezd je autobusem v 7:30 hod. Návrat v 11:30 hod.

S sebou: svačinu, pití v uzavíratelné lahvi, sportovní oblečení a obuv, pláštěnku - vše v batohu.

Vybíráme 24,- Kč na dopravu a vstup.


Kalendář akcí ZŠ na školní rok 2018/19

Září

Pondělí  3. 9. od 8:00                Slavnostní zahájení školního roku v tělocvičně ZŠ

Pátek 7. 9. od 7:30 (BUS)            1. a 2. ročník - Pohádkový park - Hostinné

                                                    3., 4. a 5. ročník - Mravenčí stezka - naučná stezka Hostinné.

Čtvrtek 13. 9. od 7:45 (BUS)      Jičín město pohádky - adaptační výletRozvrh 1. týden :  1. a 2. ročník:  8.00 - 11.30 hodin.

                             3. 4. a 5. ročník: 8.00 - 11.40 hodin. Zahájení školního roku 2018 / 2019  

Dne 3.září 2018 v 8.00 hodin, bude v tělocvičně školy zahájen nový školní rok 2018 / 2019.

Zahájení proběhne společně pro děti z mateřské školy a žáky základní školy.

Budou představeny všechny děti MŠ, ZŠ a obsluhující personál.

 

Srdečně zveme všechny maminky, tatínky, babičky, dědečky, tety, strejdy…….

 

      Zaměstnanci ZŠ a MŠ, Dolní Olešnice 28.8.2018


Vážení rodiče, milé děti,

přejeme vám krásné léto plné sluníčka, zábavy a zážitků. Hezké prázdniny a příjemnou odpočinkovou dovolenou plnou klidu a pohody.  Těšíme se na vás v novém školním roce, v pondělí 3. září 2018.

Zaměstnanci školy.


BEZPEČNOST VE ŠKOLE A NA AKCÍCH KONANÝCH ŠKOLOU.

 Čtvrtek 14.června 2018

Podle "Školského zákona" je škola povinna zajistit bezpečné prostředí pro své žáky ve škole a na akcích konaných školou. Díky nekvalitní práci České policie a ŘSD se toto dařilo plnit při cestě po zdejší komunikaci č.16 jen velmi problematicky nebo s nasazením života pedagogického doprovodu. Situace se v poslední době stala pro žáky a učitele ZŠ neúnosnou a  velmi nebezpečnou. A protože projekt "chodník +" stále vázne, rozhodl se zřizovatel v zastoupení paní starostky a paní Roháčové k razantní akci. Velmi rychle bylo jednáno s majiteli pozemků, které sousedí a navazují na pozemek školní zahrady a s jejich svolením byla vybudována,  přes jejich pozemky vedoucí , hezká cesta přírodou, ze školy do školky (jídelny). Těmi majiteli pozemků  a příkladnými občany jsou  PANÍ STRÁŽNICKÁ A PAN HANOUSEK. DĚKUJEME !!  Hlavním "hybatelem" akce a tím , kdo bezpečnou cestu během dnešního dopoledne  stvořil,  je PAN POCHYLÝ. DĚKUJEME MOC.!! Litera "Školského zákona" může být plněna. Řešení ( byť dočasné) bylo nalezeno a zrealizováno během několika hodin.

P.S. Vtírá se otázka: A co ty ztracené roky  díky státnímu molochu ? Kolik jich ještě uběhne nebo co se musí stát aby obec měla  CHODNÍK ?

Je nutné dodat, že tato cesta slouží pouze potřebám ZŠ a MŠ a není komunikací veřejnou.

                                                                     Velmi děkuji všem, co se o zdárnou akci zasloužili.

                                                                                                      Mgr. Karel Hovorka

                                                                                                            ředitel školy


Červnové dny ve škole

 • 4.6. - školní výlet / ZŠ/
 • 7.6. - pasování na čtenáře - /Hostinné knihovna/
 • 7.6. - pedagogická rada
 • 22.6. - slavnost slunovratu / ZŠ, v rámci výuky/
 • 22.6. - sférické kino
 • 27.6. - odevzdávání učebnic
 • 28.6. - " Zahradní hraní " / ZŠ, MŠ, veřejnost/
 • 29.6. - předávání vysvědčení

                

Pasování na čtenáře žáků 1. ročníku

Ve čtvrtek 7. června zavítali žáci 1. a 2. ročníku do městské knihovny v Hostinném. Žáci              1. ročníku zde plnili úkoly, které pro ně připravily pracovnice knihovny. Skládali obrázky, hledali rozdíly na obrázcích a každý z nich musel podle názvu najít knihu, ze které přečetl ukázku ostatním. A protože žáci vše dobře zvládli a už umějí číst, byli slavnostně pasováni na čtenáře. S sebou si odnesli na památku diplomy, medaile a čtenářské deníky. Tam si budou pilně zapisovat přečtené knihy. Žáci obou tříd předvedli pásmo písní a básniček. Děkuji paní Dulové a paní Kubíkové za milé dopoledne a letošním prvňáčkům přeji hodně hezkých přečtených knih.  Mgr. Soňa Dvořáková, učitelka 1. a 2. ročníku


Úspěch žáků naší školy.

Žáci 5. ročníku Anna Stránská a Matyáš Mazálek, kteří úspěšně vykonali přijímací zkoušku na gymnázium v Hostinném, byli přijati. Blahopřejeme a ať se jim na nové škole daří tak, jako na té olešnické!


Květnové dny ve škole

K provozu školy a některé akce v květnu:

 • 30.4. - vyučování
 • 1.5. - státní svátek
 • 7.5. - ředitelské volno
 • 8.5. - státní svátek
 • 10.5. - varhanní koncert ve škole
 • 11.5. - zápis do mateřské školy
 • 15.5. - fotografování
 • 18.5. - dravci ve škole
 • 22.5. - divadlo v MŠ
 • 24.5. - konzultační den
 • 31.5. - školní výlet / MŠ /

Dravci na školní zahradě

V pátek 18. května přijel do naší školy pracovník Krnapu z Vrchlabí, který se stará o dravce. Na školní zahradě předvedl žákům nejznámější dravce: Sovu pálenou, Káně lesní, Orla skalního    a Jestřába. Dozvěděli jsme se o významu sokolnictví v Krkonoších. Děti si mohly některé dravce i pohladit, například Sovu pálenou a Orla skalního. Přivezl s sebou i dva cvičené psy, se kterými si mohly děti pohrát. Tato ukázka dravců měla  velký úspěch. 

Návštěva hudebníka

Ve čtvrtek 10. května navštívil naši školu varhaník a hráč na klavír a klávesy pan Martin Kubát. Hravou formou seznámil žáky s hudebním skladatelem Bedřichem Smetanou. Naučil je píseň   o malém Bedříškovi, zahrál a zazpíval árii Kecala z opery Prodaná nevěsta. Děti si vyslechly úvodní tóny Vltavy. Skvěle zapojil i děti z mateřské školy, které hrály na různé doprovodné nástroje. Představení bylo vtipné a poučné. Už se těšíme na další rok a dalšího velikána české hudby.
Za vědomostmi do Planetária v Hradci Králové

Hvězdy nad hlavou, vesmír jako na dlani.Tak takové možnosti nám opět zprostředkovali pracovníci planetária a hvězdárny v Hradci Králové, v pondělí 23. dubna.Pro někoho částečné opakování školní látky, pro jiného něco úplně nového. Pro všechny opět velký zážitek. Množství  novinek a informací o vesmírných sousedech, minulosti a budoucnosti naší galaxie. Na závěr "opakovací" pohádka a praktická ukázka opravdového hvězdářského dalekohledu, s praktickými radami pro hvězdáře amatéry. Jenom ten náš, pozemský čas, nás neustále nepříjemně tlačil a utiskoval.


Den Země

Jako v minulém roce, tak i letos jsme se zúčastnili ve čtvrtek 19.4. naučně-sportovní oslavy Dne Země v Hostinném. Žáci si mohli ověřit v praxi vědomosti získané v hodinách prvouky,přírodovědy nebo vlastivědy. Dozvěděli se mnoho zajímavého o samotném městě. Část soutěžních témat mířilo za hranice našeho regionu. Je nám všem už jasné, že na této krásné "modré planetě" jsme jenom hosté. A také proto se k ní musíme slušně chovat.


Zápis do 1. ročníku základní školy se uskuteční 6.4.2018 od 15.00 do 17.00 hodin v budově základní školy. Nutné vzít s sebou: rodný list dítěte, občanský průkaz, žádost o přijetí / možné stáhnout na webu školy nebo vyplnit přímo u zápisu/.

Těšíme se na Vás.

Velikonoční prázdniny

Velikonoční prázdniny v letošním roce vycházejí na 29. a 30. března. Do školy se vrátíme v úterý 3. dubna.


Za představením do Nové Paky 

V úterý 20. března se žáci naší školy vydali do Nové Paky na divadelní představení Káťa            a Škubánek. Jednou takhle zjara objeví Káťa v kočárku, kam si uložila čokoládové vajíčko          s přáním, aby se jí něco vylíhlo,malého psa a dala mu jméno Škubánek... Představení bylo velmi akční a vtipné a dětem se opravdu líbilo. Navíc bylo hezké jarní počasí a měli jsme čas na procházku po Nové Pace. Už se těšíme na další kulturní zážitek.

S. Dvořáková, uč. 1. a 2. roč.


Divadlo "Ptačí sněm"

V úterý 27. února se žáci z 1., 2. a 3. ročníku zúčastnili divadelního představení v MŠ. Už samotný název "Ptačí sněm" napovídá, že šlo o povídání a zpívání o přírodě. Děti si hravou formou připomněly naše nejčastější ptáčky. Dozvěděly se něco nového a společně si zazpívaly známé i méně známé písničky. Bylo to velmi příjemně strávené dopoledne zakončené chutným obědem.

S. Dvořáková, uč. 1. a 2. roč.


Zimní olympiáda na ledě.

Pokud počasí dovolí, ( a led nepovolí) bude se v úterý 6.3.2018 konat II.ročník Zimní olympiády. Tentokrát místo na zasněženém svahu, na zamrzlém rybníku. K tradičním disciplínám na ledě jako : rychlobruslení, hokej, curling, přibudou ještě jízda na saních  a na skeletu. Na závěr jsou přihlášené krasobruslařky do taneční exhibice.Jarní prázdniny

Jenom připomínám,na co se všichni těší: Jarní prázdniny dorazí i do okresu Trutnov a naší školy.  Začínají  12.3 a potrvají do 16.3.2018Zápis do 1. ročníku ZŠ.

Vážení rodiče, zveme Vás na zápis do  1. ročníku základní školy. Uskuteční se dne 6. dubna 2018 od 15.00 do 17.00 hodin v budově základní školy. Přineste s sebou doklad totožnosti, rodný list a kartičku pojištěnce Vašeho dítěte. Na setkání se těší pedagogové základní školy.


Plavání

Vážení rodiče. Až do 22. 3. 2018 bude probíhat výuka plavání v PŠ v Nové Pace. Od začátku letošního školního roku je plavání povinnou součástí výuky na základní škole. To znamená, že místo 2 hodin TV jsou i v bazénu časově odpovídající 2 hodiny plavání.  Celkově tedy 20 vyučovacích hodin. Tento nárůst hodin je třeba zohlednit i finančně. Po dohodě s vedoucím PŠ jsme se dohodli na částečné úhradě doplatku – 250 Kč / žáka. ( Nutné uhradit do 20.2.)

Pro srovnání uvádím: PŠ Trutnov:  690 Kč kurzovné (neúplné vyučovací hodiny) + 200 Kč příspěvek na dopravu = 890 Kč celkem. PŠ Nová Paka : 500 Kč kurzovné ( plné 2 vyučovací hodiny) + 250 Kč doplatek + 40 Kč čepička = 790 Kč celkem. Dopravu plně hradí obec.  


Ukončení 1. pololetí

Vysvědčení za 1. pololetí bude žákům vydáno ve čtvrtek 1. února. Žáci ten den absolvují další lekce plavání v bazénu v Nové Pace. V provozu bude školní družina. Pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.


Divadelní představení

V pondělí 15.ledna se žáci 1.-3. ročníku zúčastnili divadelního představení v MŠ. Navštívila nás velmi zkušená divadelnice, která dětem zahrála i se svými loutkami pohádku Sněhurka a sedm trpaslíků. Během pohádky se děti mohly interaktivně zapojit. V pohádkovém příběhu vystupovaly loutky i skutečné postavy. Po představení si děti mohly loutky prohlédnout a to také děti se zájmem udělaly. Představení se všem líbilo a bylo poučné. 

S. Dvořáková, uč. 1. a 2. ročníku

PLAVÁNÍ

Ve čtvrtek 4. ledna 2018 začínáme s výukou plavání v bazénu v Nové Pace. Zúčastní se přihlášené děti z MŠ a povinně žáci všech ročníků ZŠ. Jezdí se každý čtvrtek ( kromě jarních prázdnin) a pojedeme 10x.

Vybavení: plavky, ručník, mýdlo,čepička (zakoupenou čepičku dostanou všichni při 1. lekci)

Odjezd: 8:50 hod. od MŠ

Návrat : cca 12:15 hod.

SPORTU ZDAR a plavání zvlášť


Informace pro rodiče

Vánoční besídka 2017  -  20. prosince od 16.30 hodin ve velkém sále obecního úřadu.

Zveme všechny rodiče, příbuzné, známé i neznámé lidičky, na veřejné vystoupení Mateřské školy, Základní školy. Svoji prezentaci představí kroužky: "KUCHAŘÍCI"," JOGÍNEK" a kroužek  "DRAMATICKÝ".
Provoz  Základní školy a Mateřské školy.

Provoz obou zařízení bude ukončen 21. prosince 2017 a zahájen 3. ledna 2018


Upozornění

Až do odvolání bude provoz odpolední školní družiny do 15.15 hodin.Předávání Slabikářů

27.11.2017 

   Po dlouhém tříměsíčním snažení dostali naši prvňáčci dnes Slabikář s příslibem, že až dojdou nakonec, budou umět číst. Děti se už celý týden těšily a měly velkou radost. Ve Slabikáři našly  nejen spoustu obrázků, ale i kratší a delší texty. Největší radost přinesla ta písmenka, která už jim byla známá. Tak hodně štěstí na cestě za poznáním.                                                               Již ve středu pojede 1. a 2. ročník do knihovny v Hostinném.

Mgr. Soňa Dvořáková, učitelka 1. a 2. ročníku
Drak v Nové Pace

15.11.2017

  Dnes jsme absolvovali linkovým autobusem cestu za divadelním představením Makový mužíček, divadla  Drak z Hradce Králové. Dorazili jsme se zpožděním, díky nekončícím opravám na vozovce přímo v Nové Pace. Sál nabitý dětmi z místních škol tak musel na nás asi 13 minut čekat.

Samo představení bylo velmi zajímavé a netradičně provedené. Hodně se zpívalo, hrálo na hudební nástroje, a také byla použita neobvyklá divadelní technika. Živé herectví bylo kombinováno s loutkoherectvím,stínohrou s doprovodem zvukových a světelných efektů.

Těšíme se na další divadelní představení tohoto věhlasného souboru.
Orientační běh.

V případě příznivého počasí se ve čtvrtek dne 19.10. 2017 uskuteční  Podzimní orientační běh dvojic. Podrobnosti se žáci dozví od svých učitelů v úterý, během vyučování.


Podzimní prázdniny základní školy.

V tomto školním roce vycházejí na 26. a 27. října 2017.  Snad vyjde počasí a budeme se všichni moci rozběhnout do divukrásné podzimní přírody.


Logická olympiáda-Generálními partnery soutěže jsou škola OPEN GATE a Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION. Tým Logické olympiády je složen z členů Mensa ČR.

V kategorii A ( pro žáky 2. - 5. r. ZŠ) se na postupovém místě do krajského semifinále umístil žák 3.r. naší školy LUKÁŠ FURLONG.  K výkonu blahopřejeme a v semifinále v Hradci Králové 3.11. přejeme mnoho štěstí  a držíme palce !!


Konzultační den

Dne 5.10.2017 ( čtvrtek) proběhne ve třídách konzultační den. Prosím rodiče a zákonné zástupce, aby se zapisovali na časový rozpis individuálních konzultací  v ŠD.


Ředitelské volno

Dne 29.9.2017  v pátek, bude dnem volna z organizačních důvodů. Žáci se dostaví v pondělí dne 2. 10.2017. V provozu nebude ani MŠ a ŠD.


Školní rok se rozbíhá......

Stavy žáků v jednotlivých ročnících.

1.r.  3 žákyně + 4 žáci - 7

2.r. 5 žáků - 5

 uč. Mgr. Soňa Dvořáková

3.r. 3 žákyně + 3 žáci - 6

4.r. 4 žákyně + 1 žák - 5

5.r. 2 žákyně + 1 žák - 3

tř.uč. Mgr. Karel Hovorka

V obou skupinách hodiny dobírá Bc. Lenka Dymáková.

V tomto  školním roce navštěvuje školu celkem 26 žáků. Oproti loňskému školnímu roku to  je navýšení o 5 žáků.1. školní výjezd !

Žáci všech ročníků ZŠ + některé děti z MŠ se vydají  dne 14.9.2017 do Jičína - města pohádky.

Tam i zpět se dopravíme běžnou autobusovou linkou. Přejeme si ještě trochu letního počasí  a  hodně zajímavého k vidění a slyšení v pohádkovém městě.


Zápis do 1. r. pro školní rok 2017 - 2018

Dne 21.4. proběhl zápis do 1. r. pro školní rok 2017 - 2018

Dostavilo se 8 dětí se svými rodiči. Všichni se zúčastnili formální i motivační části zápisu. Přijato bylo 7 dětí, 1x bylo zažádáno o odklad. Ve školním r. 2017 - 2018 bude na škole 27 žáků. ( Zápis + nově příchozí do 3. r. )