Zápis k povinné školní docházce

Vážení rodiče,

hledáte menší školu rodinného typu s menším počtem dětí ve třídě? Pak jste na správné adrese! Nabízíme velmi vlídné rodinné prostředí, menší kolektiv přátelských dětí. Nabízíme výuku anglického jazyka již od prvního ročníku, speciálně pedagogickou péči pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a možnost logopedické péče. Velmi rádi Vás ve škole uvítáme a celou školu Vám osobně představíme. Ozvěte se na telefonním čísle 739 311 981 a domluvíme si vhodný termín návštěvy.

Níže přikládám postup při zápisu k povinné školní docházce pro rok 2021/2022:

Pro vznik povinnosti povinné školní docházky je podle §36 odst.3 školského zákona rozhodující věk dítěte. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad povinné školní docházky. K zápisu do prvního ročníku základní školy pro školní rok 2021/22 se dostaví všechny děti, které dovrší šestý rok nejpozději 31.8.2021, tj děti, které se narodily od 1.9.2014 do 31.8.2015 a dále děti, kterým byl ve školním roce 2020/21 povolen odklad.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů bohužel i tento rok

bez přítomnosti dětí ve škole.

Dle § 36 odst. 4 Školského zákona budou zápisy k povinné školní docházce probíhat v naší škole

od 26. dubna 2020 do 30. dubna 2021.

Postup:

Zákonný zástupce vyplní Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Žádost zasíláte datovou schránkou, poštou nebo předáváte osobně v budově základní školyOsobní předání v budově školy bude ve dnech zápisu vždy od 13.00 do 16.00 hodin. Uchazeči bude přiděleno registrační číslo, které Vám bude sděleno při převzetí žádosti. O přijetí dítěte se rozhoduje ve správním řízení podle §67 odst. 2 z. 500/2004 Sb., správní řád. Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání není rozesíláno, ale bude zveřejněno v seznamu (pod registračním číslem) na hlavních dveřích budovy školy, na webových stránkách školy a na úřední desce obce po dobu 15 dnů od vydání rozhodnutí, tedy do 15.5.2021. O vydání písemné podoby rozhodnutí si může zákonný zástupce požádat. Bude mu vydáno osobně u ředitelky školy v dohodnutém termínu a čase. Rozhodnutí o nepřijetí je posíláno do datové schránky, případně doporučenou poštovní zásilkou do vlastních rukou.

Pokud žádáte o odklad povinné školní docházky, přiložíte Žádost o odklad povinné školní docházky. Tato žádost musí být doložena doporučením školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně-pedagogické centrum) a zároveň posouzením odborného lékaře (dětský lékař, klinický psycholog). V případě, že o odklad žádáte, ale nemáte obě doporučení (čekáte na termín vyšetření atd.), přeruší ředitelka školy správní řízení a dohodneme termín, kdy budou doporučení doložena. Po termínu vyhotovuje ředitelka školy v obnoveném správním řízení rozhodnutí.

V době odkladu je dítě opakovaně v povinném roce předškolního vzdělávání, je mu poskytnuto bezplatné předškolní vzdělávání a jeho absence musí být řádně omlouvána dle školního řádu MŠ.


Věřím, že informace Vám pomohou k bezproblémovému zápisu Vašeho dítěte do 1. třídy ZŠ. Budete-li ale potřebovat pomoc se všemi náležitostmi, neobávejte se nás kdykoli kontaktovat na e-mailu školy  zsdolniolesnice@seznam.cz nebo na telefonu 739 311 981.

S přáním krásných dní

Mgr. Kateřina Petružálková- ředitelka ZŠ a MŠ Dolní Olešnice